УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1-го КЛАСУ

Організація прийому дітей до перших класів 2018-2019 н.р.

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12.Повна загальна середня освіта

п.4.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за якимзакріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18.Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи

ВИТЯГ з наказу по школі від 01 червня 2018 року "Про зарахування дітей 6-річного віку до 1 класу НУШ на 2018/2019 навчальний рік"

1-А класу – класовод Федорчук Любов Василівна

1. Богдан

2. Василащук

3. Гринюк

4. Гродюк

5. Дученко

6. Жмура

7. Іванюк

8. Кашевко

9. Лутчак

10. Мартиняк

11. Мартиняк

12. Мартинюк

13. Максимчук

14. Миронюк

15. Мосейчук

16. Петричак

17. Пліхтяк

18. Пліхтяк

19. Пліхтяк

20. Солінська

21. Якімишин

1-Б клас – класовод Мосейчук Емілія Іванівна

1. Бейсюк

2. Бейсюк

3. Бейсюк

4. Бойцуняк

5. Вандич

6. Горбулевич

7. Грималюк

8. Івасюк

9. Козлан

10. Лукачук

11. Максимчук

12. Микитюк

13. Мельничук

14. Мосейчук

15. Орищук

16. Пліхтяк

17. Пліхтяк

18. Пліхтяк

19. Рубаняк

20. Савицька

21. Третяк

22. Третяк

Вільне місце 1 в А класі

Кiлькiсть переглядiв: 67