ЗВІТ директора школи за 2019/2020 навчальний рік

Ось і добіг до кінця, мабуть, найбуремніший навчальний рік в умовах карантину з порожніми коридорами та відсутність у ліцеї дітей, але я впевнений, що ми впораємося і з цим випробуванням. Знаю, що діти теж скучили за ліцеєм, за спілкуванням між собою та з вчителями.

Вірус нас усіх чомусь навчив. І це стосується не тільки ліцею, а й повсякденного життя українців. В першу чергу вчителів вірус навчив цінувати дітей та свою роботу. Більшість дітей та батьків навпаки зрозуміли цінність роботи вчителів. Під час карантину батьки ближче пізнали своїх власних дітей, допомогли їм із проблемами у навчанні, більше дізналися про їхні захоплення чи потреби.

Закінчення навчального року-добра нагода підбити певні підсумки в діяльності закладу освіти. Запитати себе і Вас, що ми хочемо покращити в наступному році!?

Кожен директор і його педагогічний колектив мріють, щоб їхній заклад освіти вирізнявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу та навчатися в ньому. Усе залежить від нас самих: змінюємося на краще ми, змінюється на краще і наш колектив.

Нині настав час запитань і відповідей, висновків і узагальнень.

Діяльність Пістинського ліцею Косівської районної ради у 2019-20120 навчальному році здійснювався згідно з вимогами основних нормативних документів:

- ст. 53 Конституції України;

- Нової редакції Закону України «Про освіту»;

- Концепції НУШ;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття);

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

- Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

- Положення про раду закладу освіти;

- Положення про педагогічну раду;

- Положення про батьківський комітет;

- Положення про батьківські збори;

- Положення про методичну службу ліцею;

- Положення про раду профілактики;

- Положення про учнівське самоврядування;

- Положення про навчальний кабінет;

- Статуту ліцею та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою «Удосконалення освітнього процесу на основі реалізації компетентісно зорієнтованого підходу»

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи ліцею;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- створення умов для педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу;

- розробка стратегії розвитку ліцею на період до 2025 року.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання здобувачів освіти;

- оптимізація співпраці учасників освітнього процесу;

- управління процесом соціалізації учнів;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- орієнтація виховної діяльності на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації вчителів;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: типовою освітньою програмою, перспективним, річним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада закладу освіти, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Середня наповнюваність класів становить 24 учні. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:

§ організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні села Пістинь;

§ спільна робота з дошкільним закладом «Дзвіночок» с.Пістинь та Пістинською початковою школою;

§ контроль відвідування учнями навчальних занять;

§ організація навчання за індивідуальною формою, а саме педагогічного патронажу.

Станом на 01 червня 2020 року набрано два 1-х класи у кількості 42 учні.

Зроблено набір до 10-го класу, в якому буде здобувати освіту 32 учнів.

В закладі працює 62 працівники, з них - 46 педпрацівники. За підсумками атестації 2020 року підвищили категорію 4 учителів; 3 присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії, 1 вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціалість першої категорії» 4 вчителямпідтверджено раніше присвоєну вищу категорію.

Протягом навчального року вибуло 3 працівників:

Слободян Петро Петрович, прибиральник;

Пліхтяк Петро Васильович, заступник директора з адміністративно-господарської роботи;

Дяконюк Наталія Юріївна, вчитель української мови та літератури.

Прийнято на роботу 4 працівників:

Лаврука Павла Юрійовича, вчителя історії індивідуальної форми навчання;

Яковенчук Ольгу Вікторівну, вчителя української мови та літератури;

Максимчука Володимира Васильовича, заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

Мосейчука Юрія Юрійовича, прибиральника.

В продовж навчального року на підставі заяв переведено вчителя зарубіжної літератури Довбню Юлію Володимирівну на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя християнської етики Лаврука Дмитра Миколайовича на посаду вчителя історії України, вихователя ГПД Іванюк Христину Іванівну на посаду вчителя української мови та літератури.

У минулому році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 60 учнів 2-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідували ГПД, за батьківські кошти були охоплені гарячим харчуванням.

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведені всі учні 1-8-х, 10-х класів, та 32 учні із 37 учнів 9-х класів переведені до 10 класу. 6 учнів 9-х класів виявили бажання продовжити навчання в закладах освіти І-ІІ рівня акредитації.

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами здобувачів освіти за 6 навчальних років:

Рік Похвальні листи Похвальні грамоти
2013/2014 66 0
2014/2015 56 2
2015/2016 54 1
2016/2017 51 0
2017/2018 49 0
2018/2019 56 0
2019/2020 63 0

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників за останні роки:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2013/2014 5 0
2014/2015 1 0
2015/2016 1 1
2016/2017 0 0
2017/2018 0 0
2018/2019 1 0
2019/2020 4 претенденти 0

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в закладі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах...

Під час здійснення внутрішнього контролю за формуванням навчальних умінь учнів використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності роботи в закладі. Ці наробки дають можливість удосконалити внутрішню систему моніторингу результативності освітнього процесу.

За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг навчальних предметів за середнім балом.

Було проведено аналіз навчальних досягнень учнів за рівнями, який показав, що близько 50% учнів 5-11-х класів навчаються на середньому рівні, що говорить про недостатню мотивацію учнів до навчання. Тому керівникам ШМО та вчителям-предметникам необхідно розробити систему роботи щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителів. Адміністрації взяти під особистий контроль дане питання.

Отже, для підвищення якості освіти, активізації методів навчання, забезпечення системності знань учнів, формування наукового світогляду учнів у 2020/2021 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, необхідно продовжити роботу в цьому напрямі, розробити заходи, направлені на удосконалення міжпредметних зв’язків, активізувати міждисциплінарну роботу, включити окремим розділом в плани роботи ШМО.

На кінець навчального року в ДПА в 4-х та 9-х класах в зв’язку з карантинними обмеженнями була відмінена.

У 2019/2020 навчальному році складовими системи внутрішнього контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

5. Контроль за реалізацією програмних вимог КОНЦКПЦІЇ НУШ.

6. Контроль за організацією освітнього процесу з використанням дистанційних технологій.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів 4, 5, 10, 11-х класів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації ліцею. Результати знайшли відображення в наказах по ліцею.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів ліцею, згідно річного плану роботи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 н.р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з предметів: українська мова, математика, географія, фізична культура.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні- жовтні 2019 року вивчались колективи 5А та 5Б класів. За результатами проведено педконсиліум.

У 2020/2021 н.р. адміністрації закладу необхідно продовжити здійснювати персональний контроль роботи вчителів, учні яких мають початковий рівень навчальних досягнень.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

Навчальні програми за 2019/2020 навчальний рік виконані. Адміністративною експертизою встановлено, що в основному кількість проведених уроків відповідає запланованим. Кількість лабораторних і практичних робіт з біології, географії, хімії, фізики відповідає нормативним вимогам.

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі закладу проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя-предметника.

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів ліцею працюють над удосконаленням культури діловодства. Але у 5% вчителів наявні факти неякісного та несвоєчасного заповння сторінок класних журналів, є зауваження щодо ведення класних журналів як у учителів-предметників, так і у класних керівників.

Результати контролю освітньої діяльності класних керівників виявили достатній рівень стану ведення шкільної документації (особливо контроль за станом щоденників учнів), недостатній взаємозв’язок з батьками деяких класних керівників.

Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. 88% вчителів відповідально ставляться до своїх обов’язків, але є окремі випадки незначні порушення виконавчої дисципліни.

Проблеми наступності у навчанні також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкових класів, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників та узгодження єдиних вимог вчителів середніх та початкових класів до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-х класів.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом ліцею у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений інформаційний банк даних про обдарованих учнів ліцею;

§ проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів ліцею в районному та обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів олімпіадах;

§ організовані та проведені конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

§ забезпечене інформування про всі досягнення учнів ліцею;

Робота колективу закладу, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення учнів до вивчення предметів, із організації і проведення предметних тижнів. В 2019/2020 н. р. можна виділити проведення предметного тижня зарубіжної літератури, української мови, математики , початкової освіти, хімії, біології, географії.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не систематично і не активно.

Учні ліцею брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», а також брали активну участь у спортивних районних змаганнях.

Серед заходів військово- патріотичного напрямку слід відзначити наступні заходи:

- організація роботи гуртка «Влучний стрілець» (керівник Вольченко О.М.);

- дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»);

- День ЦЗ.

Всі 11 класники взяли участь у районних військово-польових зборах на базі нашого закладу освіти.

В 2019/2020 навчальному році у закладі за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) навчалося 4 дітей з особливими освітніми потребами на підставі довідок ЛКК та заяви батьків.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Згідно з річним планом роботи у Пістинському ліцею була організована організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2019/2020 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше. У бібліотеці працювала постійна виставка спеціальної літератури «Ким бути?» та фотовиставка «Професії моїх батьків». Школа має ПАК Центру зайнятості «Мотиваційний тенрмінал розвитку зацікавленості до професійного самовизнання».

Здобувачі освіти ліцею займаються в гуртку «Шкільне лісництво». Налагоджена співпраця з Косівським лісництвом Кутського держлісгоспу.

На початку вересня під контролем заступника директора з НВР Вінтоняк О.В. класними керівниками 9-х, 11 класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

Практичний психолог – Бейсюк О.П. провела групові та індивідуальні консультації для класних керівників та учнів з питань профорієнтаційної роботи.

Впродовж року учні 9-А та 9-Б класів зустрічалися з представниками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, учні 11класу зустрічалися з представниками ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації, відвідали Дні відкритих дверей.

Класні керівники відвідували разом з учнями «Ярмарок професій», проводили батьківські збори за темою «Значення вибору в житті людини».

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді…В закладі створено виховну систему, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за напрямками основних орієнтирів виховної роботи.

У закладі працював 21 класний керівник.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів складає 46%.

Кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин.

Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів:

· Свято ЗНАНЬ

· Свято День Учителя

· Конкурс «Щедрість рідної землі»

· Козацькі забави

· Таланти твої, Україно

· День Збройних Сил України

· Свято «День Святого Миколая»

· Новорічний концерт

· День ЗЛУКИ

· День Соборності

· Свято Валентина

· Пам ять ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

· Концерт до дня народження Т.Г.Шевченка

· Онлайн-конкурс учнівських малюнків «Все буде добре»

· Онлайн-свято вишиванки

· Онлайн-свято матері

· Онлайн-свято Останнього дзвоника

Позашкільне життя класних колективів також було цікавим і змістовним. Учні протягом року до 12 березня подорожували по рідному краю.

Важливим завданням українського суспільства на шляху до розбудови демократичної держави є виховання громадянина, який виявляє готовність та бере участь у житті своєї громади. Саме тому заклад освіти як громадський центр і традиційний духовний осередок місцевої спільноти має сприяти розвитку демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань та громадянської відповідальності молодих людей. Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У 2019/2020 навчальному році виховна робота закладу була спрямована на вдосконалення роботи шкільної молодіжної організації «Лідер». До складу організації входять учні 5-11-х класів. Розвиток «Лідера» в 2019/2020 н. р. здійснювався на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу учнівського самоврядування.

Всю свою роботу висвітлювали в соціальній мережі «ФБК Шкільний Парламент Пістинського ліцею» далі та на сайті ліцею.

В здобувачів освіти помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

В 2019/2020 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Лідер» в навчальному закладі, разом з лідерами «Нове покоління» спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року…;

- проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в ліцеї приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

· дітей, позбавлених батьківського піклування –0

· дітей з багатодітних родин – 120

· дітей з малозабезпечених родин – 68

· дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

· дітиАТО – 3

У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дитини, складено акти обстеження.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2019/2020 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи ліцею в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У закладі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок).

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:

· Кількість учнів, які перебувають на внутришньокільному обліку

ü на початку року – 0;

ü на кінець року – 0;

· Кількість учнів на обліку в ВКМСД

ü на початку року – 0

ü на кінець року-0

· Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс- показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм».У планах виховної роботи класних керівників,та плані роботи соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування закладу кожного семестру.

У бібліотеці в наявності підборка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

В закладі організований постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутрішнього розпорядку, а ШМО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергове значення.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї велась відповідно до:

· статей 43, 50 Конституції України;

· Закону України «Про освіту»,

· кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

· Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

· наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2019/2020 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників ліцею з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів ліцею.

Уся документація відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих;.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, під час карантину, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2019/2020 н.р. проведено:

- з 01.09.2019 р. по 09.09.2019 р. в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- у класних журналах 5-11-х класів відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

Взяли участь у обласному конкурсі «Організація роботи з ОП»

У 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Велику роботу з класними колективами у 2019/2020 навчальному році проводили всі класні керівники.

Але загальним недоліком у роботі класних керівників є недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяє розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це відсутній або недостатній контроль з боку вчителів та батьків, неналагоджений зв’язок між закладом освіти та батьками, байдужість деяких вчителів. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах.

Адміністрація планує встановити дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які не у повній мірі виконували обов’язки по здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само- та взаємоконтроль за відвідуванням учнями навчальних занять, виконанням п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Одним з напрямів роботи ліцею є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя ліцею роз’яснення про короно вірусну інфекцію, а також - пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, а вчителю «Основ здоров'я» Федорчуку Т.М. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності ( комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головним завданням педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

В закладі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані, проте потребує заміни. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2017/2018 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування.

Всього гарячим харчуванням охоплені всі учні ліцею, що складає 100% від загальної кількості учнів. Діти пільгових категорій харчувалися за державні кошти.

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- профілактичні медичні огляди учнів;

- зарахування дітей до 1-х класів здійснювалось за наявності медичної карти дитини;

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, учнів - відсторонювати від відвідування ліцею.

В закладі освіти здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

Адміністрація та працівники ліцею забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

У закладі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

- дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

- слід провести маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

- не на належному рівні забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: (природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон);

- відстані від стін та між рядами парт та столів не відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

- обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

- не допускається перебування у групах хворих дітей;

- забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

- вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

- проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

- приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

- організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в закладі є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в 
підготовчій та спеціальній групах; - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 - санітарно-просвітницька робота.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Педагог - довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше - дітей, свою надію та майбутнє. Саме вчителі є зберігачами культурної і духовної спадщини нашої країни, і тому від їх праці не менш, ніж від темпів росту економічних показників залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. Тому сьогодні особливо важливе підвищення професійної майстерності вчителів, розвиток їх творчої діяльності.

На початку року була створена методична рада. До складу МР увійшли досвідчені вчителі ліцею, голови шкільних методичних об’єднань та практичний психолог.

Координатором методичної роботи із підвищення якості освіти в закладі була методична рада, на засіданнях якої розглядались теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, кафедр, творчих груп, викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми закладу освіти.

Протягом 2019/2020 навчального року було організовано роботу4 ( з них – 2 – дистанційно) засідання методичного об’єднання вчителів початкової школи та класних керівників (керівники Атаманюк Г.М., Лаврук С.В.), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО.. Робота методичних об’єднань вчителів початкових класів та класних керівників була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів,надання освітніх послуг з використанням дистанційних технологій), так і науково-методичні питання. В період карантинних обмежень освітній процес проводився на платформах zoov, wiber.

Відповідно до наказу «Про організацію методичної роботи в школі в 2019/2020 навчальному році» та річного плану на 2019/2020 навчальний рік, на основі аналізу результатів діагностування педагогів була затверджена мережа колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи в 2020/2021 навчальному році.

Навчальний рік Назва семінару
2014/ 2015 - районний семінар керівників МО класних керівників; - семінар МШМО вчителів біології; - семінар МШМО вчителів української мови; - семінар МШМО вчителів математики; - районний семінар вихователів ГПД.
2015/ 2016 - районний семінар заступників директорів з виховної роботи; - семінар МШМО вчителів географії; - районний семінар вчителів трудового навчання; - районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи.
2016/ 2017 - семінар МШМО вчителів української мови та зарубіжної літератури; - семінар новопризначених вчителів району; - семінар слухачів курсів вчителів початкових класів.
2017/ 2018 - семінар МШМО вчителів фізики; - районний семінар вчителів початкових класів; - обласний семінар шкільних лісництв; - регіональний семінар філологів.
2018/ 2019 - обласний виїзний семінар вчителів української мови слухачів курсів ІПОПП; - районний семінар курівників курсу «Захист Вітчизни»
2019/ 2020 - районний семінар курівників курсу «Захист Вітчизни»

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2020/2021 навчальному році адміністрацією планується проведення моніторингових досліджень результативності освітньої діяльності вчителів, що атестуються.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які в 2019/2020 н. р. відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси. Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям по реалізації Концепції НУШ.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом ліцею опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні ліцею.

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

· впровадження дистанційних технологій в освітній процес;

· впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у освітній процес;

· формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

· удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

· оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

· використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби. В період карантинних обмежень всі учасники освітнього процесу мали змогу працювати дистанційно і віддалено. В закладі функціонує два комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, працює WI-FI, постійно оновлюється сайт закладу.

Процес впровадження ІКТ-технологій у освітній процес в цьому навчальному році значно активізувався. Всі вчителі в зв’язку з обставинами з 12 березня 2020 року працювали з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.

Робота бібліотеки у 2019/2020 навчальному році була спрямована на пропаганду літератури рідного краю, на збереження підручників, художньої, науково–популярної літератури, прилучення учнів до книги як до джерела знань.

Бібліотекар знайомила учнів та вчителів з довідково–бібліографічним апаратом, здійснили огляд краєзнавчої літератури. Було створено архів сценаріїв масових заходів різноманітної тематики, які є допоміжним матеріалом при проведенні уроків з української та всесвітньої літератури, історії та інших навчальних предметів. Поновлено картотеку підручників, художньої літератури, періодичних видань.

З метою пропаганди бібліотечно–бібліографічних знань проводились огляди–консультації з виховання культури читання, екскурсії для учнів початкової школи, під час яких учні ознайомились з правилами користування бібліотекою, бережливого ставлення до підручника. До відома кожного учня ліцею були доведені “Єдині вимоги до учнів по використанню і збереженню підручників”. Бібліотекар разом з класними керівниками та бібліотечним активом проводились рейди-огляди та бесіди, спрямовані на виховання у дітей дбайливого ставлення до книги.

Впродовж останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія закладу освіти підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщеннях ліцею проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів, коридорів та сходів, встановлено бруківку на подвір’ї ліцею, почались роботи по очисних спорудах. Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення, підлоги, меблів.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

- освітній процес має тенденцію до розвитку;

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього та підвищення його ефективності;

- у ліцеї використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

- ліцей підтримує свій позитивний імідж;

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат;

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

- підвищення якості освітніх послуг з використанням дистанційних технологій;

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- створення цілісної системи внутрішнього моніторингу;

- покращення матеріально-технічної бази.

Нова українська школа – це інвестиція в людину і шлях до процвітання для всієї України.

Щоб змінити українську школу, має змінитись свідомість та підходи до навчання – маємо перейти від принципу трансляції знань до компетентісного підходу передати віру в свої сили та можливість змін.

Новий Закон «Про освіту» дає можливість дітям розвиватися всебічно, формувати необхідні для успішного навчання і життя компетенції (знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, особисті якості). В Державному стандарті початкової освіти серед обов’язкових результатів навчання також означено не тільки уміння, але й знання. Це дасть можливість дітям розвивати життєво необхідні компетентності і стати спроможними до навчання в будь-якій країні світу. Ми прагнемо і будуємо план щоби перейти до школи, яка розвиває індивідуальність, забезпечує свободу вибору. Ми розуміємо, як робити цей вибір, побудувавши нову школу. Рішенням педагогічної ради в 2020/2021 навчальному році в 10-11 класах вводиться профільне навчання природничо-математичного напряму. А здобувачі освіти 5-9 класів мають можливість вивчати дві іноземні мови (друга – французька). Відповідно до нового Закону «Про освіту» в 2020/2021 навчальному році зміняться підходи до освітнього процесу. Педагогічною радою школи схвалено стратегічні завдання розвитку освітнього закладу, як ліцею сучасним вимогам.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Формування життєвих компетенцій школяра у рамках освітнього простору»

Пріоритетними напрямками розвитку освіти Пістинського ліцею на 2020/2021 навчальний рік є:

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог нового Закону «Про освіту» (стаціонарно, дистанційно) та можливих карантинних обмежень в зв’язку з поширенням короно вірусної інфекції;

- створення умов для реалізації вимог НУШ;

- забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти;

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;

- посилення здоров’язбережного аспекту освітнього процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

- сприяння умов для профільного навчання;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;

- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм організації профорієнтаційної роботи;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Змінився світ – додалися можливості, зокрема в технічному плані, стала іншою наша школа, зараз ліцей, в ньому навчаються інші діти. Змінилися й ми. Бо з кожним роком усе більше розуміємо, що відсутність прогресу – це регрес. І це основна причина, чому...

Ритм життя навколо зумовлює пришвидшення внутрішніх, особистісних, професійних ритмів. Ловімо вітер змін разом!

Давня китайська мудрість каже: «Оптиміст бачить можливість у кожній небезпеці, песиміст бачить небезпеку у кожній можливості».

Тож бажаю вам бути позитивно налаштованими на сприйняття світу – лише за цих умов можна бути впевненим у тому, що використано всі шанси у житті.

Кiлькiсть переглядiв: 394