Душа летить в дитинство,
як у вирій,
бо їй на світі тепло тільки там.
Л.Костенко

Пістинь

Серед мальовничої природи Прикарпаття, в середній течії однієї із приток Прута, що бере початок з-під Говерли і несе свої чисті води до Дунаю, розкинулось по обидва її розлогих берегах село Пістинь.

Нерозривно пов’язане наше село із постатями художньої літератури, які змальовували красу маленького містечка Магдебурського права у своїх творах - Василем Стефаником, Наталею Кобринською (Юзаркевич), Михайлом Павликом, Іриною Вільде, Іваном Годованським, уродженцем Пістиня Василем Костинюком, який у вірші «З ГУЦУЛЬЩИНИ» писав:

У нас є віра й сильна воля

Прогнать темряву з наших гір,

Щоб завитала краща доля,

Щоб клич лунав від гір до гір.

По тихій покрученій вулиці, посеред села, що оповите вічнозеленими лісами, стоїть СІЛЬСЬКИЙ ХРАМ НАУКИ, який гордиться своїми вчителями, учнями, випускниками.

Коли свічки запалюють каштани,

А травень їх несе назустріч літу,-

Шкільний дзвінок прощальну грає ноту

І кличе всіх в життя іти по світу.

Щоб відшукать свою стежину долі,

Яка б до мрії всіх нас привела.

Тож поклонімось, дякуючи школі,

Цій «Alma mater», що на ноги нас звела.

Стефанія Біла

Історія школи

Школа міста Пістинь заснована в 1794 році. В той час місто мало Магдебурське право. Станом на 1864 рік в школі навчалося 96 дітей із 479 дітей шкільного віку. У 1884 році школа була вже двокласною, а у 1898 році шкільна рада перейменувала її на чотирикласну школу. Муровану школу побудовано в 80-90 роках 19 століття. Навчання в школі велося польською мовою, лише окремі уроки читання – українською. Перший випуск 10-го класу зареєстрований 25 червня 1951 року.

Детальнішу історію школи можна дізнатись з книжок «Віхи історії» та «Школа та моя сім`я».

Структурна модель школи

Нормативно-правова база

Діяльність школи році здійснюється згідно з вимогами основних нормативних документів:

• ст. 53 Конституції України;

• Закону України «Про освіту»;

• Закону України «Про загальну середню освіту»;

• Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття);

• Національної доктрини розвитку освіти;

• Концепції національно-патріотичного виховання;

• Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

• Положення про раду школи;

• Положення про педагогічну раду;

• Положення про батьківський комітет;

• Положення про батьківські збори;

• Положення про методичну службу школи;

• Положення про раду профілактики;

• Положення про учнівське самоврядування;

• Положення про навчальний кабінет;

• Статуту школи та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Адміністрація школи

· Директор школи – Лаврук Василь Миколайович, педагогічний стаж роботи – 26 років;

· Заступник директора з навчально-виховної роботи – Вінтоняк Оксана Василівна, педагогічний стаж роботи – 26 років;

· Заступник директора з виховної роботи – Мосейчук Марія Петрівна, педагогічний стаж роботи – 25 років;

· Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Пліхтяк Петро Васильович.

Наше кредо: «Не споглядати й говорити, а вершити і творити».

Наша формула: «Допоможи мені це зробити самому».

Основні завдання школи:

§ різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків (здібностей), формування інтересів і потреб;

§ збереження і зміцнення духовного, психічного, інтелектуального і фізичного здоров’я;

§ виховання школяра як громадянина України, вільної, демократичної життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

§ формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби й здатності до навчання упродовж усього життя;

§ вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

§ становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності, виховання в учнів розуміння ролі праці як умови їх життєвого й професійного самоутвердження;

§ виховання школяра як людини моральної, культурної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й самого себе.

Очікувані результати:

· утвердження інноваційної освітньої моделі компетентісно зорієнтованого навчального закладу інформаційного профілю, розробка нових підходів до навчання, виховання та розвитку творчої особистості, що забезпечує умови для життєвого самовизначення та самореалізації кожного учня школи;

· створення інноваційної компетентісно-зорієнтованої освітньої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами інтернет-технологій та єдиного інформаційно-освітнього простору;

· запровадження сучасних інноваційних та експериментальних технологій навчання в освітній простір школи;

· використання та апробація електронних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу, авторських програм, спецкурсів;

· виховання демократичної культури та громадської свідомості учнів засобами учнівського самоврядування;

· утвердження здоров`язбережувального освітнього простору школи, як духовного, психічного, соціального та фізичного здоров`я.

В школі працює 51 педагогічний працівник, з них:

- спеціалісти вищої категорії – 25 чоловік;

- спеціалісти першої категорії – 10 чоловік;

- спеціалісти другої категорії – 5 чоловік;

- звання «Вчитель – методист» - 5 чоловік;

- звання «Старший вчитель» - 19 чоловік;

- учасники районного конкурсу «Вчитель року» - 7 чоловік;

- учасники обласного конкурсу «Вчитель року» - 2 чоловік.

Станом на 01 вересня 2018 року -навчається 504 учні.

З них – 3 учні за станом здоров`я отримують освіту за індивідуальною формою навчання. Середня наповнюваність класів становить 24 учні. Школярі навчаються в 5 навчальних корпусах. На даному етапі школа забезпечена класними приміщеннями, навчальними кабінетами для розвитку особистості учня: 22 класних приміщень, 7 навчальних кабінетів, які фінансуються за державні кошти: кабінет хімії, кабінет біології, кабінет фізики, 2 кабінети інформатики із 24 комп`ютерами, які підведені під мережу Інтернет - WI-FI, кабінет обслуговуючої праці, майстерні, а також 6 навчальних кабінетів: кабінет української мови, кабінет української літератури, кабінет історії України, кабінет Захисту Вітчизни, кабінет математики, кабінет музичного мистецтва, кабінет образотворчого мистецтва (30 мольбертів) . В школі є спортивний зал, актовий зал, методичний кабінет та кабінет медичної сестри.

Найменування Кількість
1 Автобус 1
2 Футбольний майданчик із штучним покриттям 1
3 Спортивна площадка з асфальтним покриттям 1
4 Волейбольний майданчик 1
5 Тренажерний майданчик 1
6 Гандбольний майданчик 1
7 Дитячий ігровий майданчик 1
8 Шкільний розсадник 1
9 ПРУ 1
10 Тир (2 пневматичні гвинтівки) 1
11 Стройовий плац 1

Всі учасники НВП мають можливість отримати медичну консультацію по стану здоров`я та першу медичну долікарську допомогу. На робочому місці ведеться обов`язкова обліково-звітна документація:

- Форма -074 – «0» – журнал реєстрації амбулаторних хворих;

- Форма -063 – книга профілактичних щеплень;

- Форма -060 – журнал обліку інфекційних захворювань;

- Форма -030 - 13 – книга для записів санітарного стану закладу;

- Форма 056 – реєстрація термінових повідомлень про інфекційні захворювання;

- Форма -086 – медична довідка;

- Форма -067 – журнал реєстрації травматизму;

- Форма -038 – журнал обліку санітарно-освітньої роботи;

- Журнал огляду учнів на коросту і педикульоз;

- Журнал огляду кухонних працівників на гнійничкові захворювання;

- Бракеражний журнал готової продукції;

- Журнал диспансерного обліку учнів;

- Журнал спостереження за учнями, які були в контакті з хворими на інфекційні захворювання (кір, вітряна віспа, паротит, корева краснуха, хвороба Боткіна, дизентерія);

- Журнал реєстрації учнів по класах.

Систематично проводиться медичний контроль за станом організації гарячого харчування в шкільній їдальні.

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку учнів.

У школі розроблені розроблено комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено:

- зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;

- розширення сфери послуг для учнів та батьків;

- удосконалення різноманітності раціону харчування;

- виховання культури прийому їжі;

- пропаганда здорового способу життя.

Учні школи, які проживають на віддалі більше 3 км мають можливість підвозитись до школи шкільним автобусом із напрямків: Шешори, Микитинці, Косів за рахунок державних коштів.

Школа планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальні плани, які складаються на основі розроблених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента та затверджуються начальником відділу освіти Косівської РДА, рішенням педагогічної ради школи.

Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Варіативний компонент розподілений згідно запиту учнів та батьків: у всіх класах проводяться уроки християнської етики, індивідуальні заняття з вибраних предметів, 5Б та 8Б класів вивчають дві іноземні мови, друга мова – французька. Велика увага приділяється курсам за вибором по формуванню громадянської освіти та здорового способу життя та індивідуальним заняттям з навчальних предметів.

новні завдання методичної роботи :

- безперервне підвищення кваліфікації вчителів через систему методичних семінарів, конференцій, методичних читань, звітів на МО, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми;

- підвищення науково-теоретичного рівня вчителів на основі творчої співпраці з науковцями;

- розвиток у членів педколективу нового педагогічного мислення для впровадження інноваційних технологій навчання та виховання;

- організація науково-дослідницької роботи в школі серед вчителів та учнів;

- проведення науково-методичної роботи з педкадрами на діагностико-корекційній основі з її психологічною підтримкою;

- впровадження системи моніторингу педагогічного процесу.

На базі школи працює два МО:

- МО вчителів початкових класів ( голова МО Атаманюк Г.М.);

- МО класних керівників (голова МО Лаврук С.В.).

Всі вчителі школи активно працюють в МШМО та районних семінарах.

В основу виховної системи школи закладені в першу чергу етнопедагогічні засади виховання. Велику увагу приділено учнівському самоврядуванню, щоби учням цікаво було проводити час в школі, бо школа – для дітей, а не діти - для школи.

Очікувані результати:

- формування й розвиток конкурентоспроможної особистості з громадянською позицією, здатної до конкретного вибору свого місця в житті й до адаптації у складному сучасному світі;

- формування в молоді характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток Української державності, дотримання Конституції України;

- утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства;

- дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров’я.

- вміння самокритично оцінювати власну поведінку і діяльність, здатність адаптуватися в умовах сучасного життя, забезпечення духовного та інтелектуального розвитку учнів;

- підтримання і примноження сімейних звичаїв, традицій.

В основу виховної системи школи закладені в першу чергу етнопедагогічні засади виховання. Велику увагу приділено учнівському самоврядуванню, щоби учням цікаво було проводити час в школі, бо школа – для дітей, а не діти - для школи.

Учні мають змогу займатися в гуртках різних напрямків:

- неодноразовий переможець Всеукраїнських виставок учнівських робіт – радіотехнічний гурток;

- учасники районних конкурсів – вокальний гурток;

- гурток духовного співу;

- гуртки військово-патріотичного спрямування;

- переможці обласного зльоту юних лісівників, 2018 – гурток шкільного лісництва, який тісно співпрацює з Кутським лісництвом.

/Files/images/модель.png

Кiлькiсть переглядiв: 1821