Перелік документів з охорони праці
1. Акт перевірки готовності закладу до навчального року

2. Акт перевірки захисного заземлення, ізоляції електромережі. Протоколи виміру освітлення

3. Акти на проведення занять в кабінетах, спортивних залах, спортмайданчиках

4. Положення про службу ОП

5. Організація роботи з ОП

6. Договір (угода) з ОП адміністрації і профорганізації

7. Положення про оперативний контроль з ОП

8. Положення про комісію з питань ОП

9. Склад комісії з перевірки стану охорони праці в школі

10. Графік адміністративно-громадського контролю за станом ОП

11. Структура акту перевірки стану ОП

12. Положення про навчання з питань ОП

13. Тематичний план, програма навчання працівників школи з питань ОП

14. Розклад занять (консультацій) з ОП

15. Список осіб, які проводять навчання з питань ОП по темам

16. Склад комісії для проведення атестації з питань ОП

17. Протокол перевірки знань з питань ОП працівників

18. Перелік журналів з ОП та БЖД

19. Пам’ятка з проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів

20. Програма питань вступного інструктажу з ОП для працівників

21. Програма питань первинного (на робочому місці) інструктажу з ОП

22. Програма питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів

23. Програма питань первинного інструктажу для учнів

24. Програма питань інструктажу, бесіди (1-8 кл) з ОП при проведенні осінніх та весняних канікул

25. Програма питань інструктажу бесіди (1-8 кл) з ОП при проведенні новорічних, різдвяних свят та зимових канікул

26. Програма питань інструктажу бесіди (1-8 кл), інструктажу (учні 9-11 кл.) з ОП при проведенні літніх канікул
27. Дії працівників на випадок виникнення пожежі
28. Дії вчителя, зав. кабінетом і других відповідальних осіб при об’явленні стихійного лиха та аварій техногенного характеру
29. Форми актів
30. Дії на випадок виникнення пожежі
31. План евакуації учнів і працівників на випадок виникнення пожежі
41. План евакуації (по поверховий) учнів на випадок виникнення пожежі

32. Розміщення кабінетів по поверхам та прізвище, ініціали відповідальної особи

Душа летить в дитинство,

як у вирій,

бо їй на світі тепло тільки там.

Л.Костенко

Пістинь

Серед мальовничої природи Прикарпаття, в середній течії однієї із приток Прута, що бере початок з-під Говерли і несе свої чисті води до Дунаю, розкинулось по обидва її розлогих берегах село Пістинь.

По тихій покрученій вулиці, посеред села, що оповите вічнозеленими лісами, стоїть СІЛЬСЬКИЙ ХРАМ НАУКИ, який гордиться своїми вчителями, учнями, випускниками.

Структурна модель школи

Нормативно-правова база та організація роботи з ОП

Діяльність школи здійснюється згідно з вимогами основних нормативних документів з охорони праці:

• ст. 53 Конституції України;

• Закону України «Про освіту»;

• Закону України «Про загальну середню освіту»;

• Закону України про охорону праці;

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

• Положення про педагогічну раду;

• Положення про навчальний кабінет;

• Статуту школи;

• Акту перевірки готовності закладу до навчального року;

• Акту перевірки захисного заземлення, ізоляції електромережі. Протоколи виміру освітлення;

• Акти на проведення занять в кабінетах, спорт залі, спортмайданчиках;

• Положення про службу ОП;

• Договіру з ОП адміністрації і профорганізації;

• Положення про оперативний контроль з ОП;

• Положення про комісію з питань ОП;

• Складу комісії з перевірки стану охорони праці в школі;

• Графіку адміністративно-громадського контролю за станом ОП;

• Положення про навчання з питань ОП;

• Тематичного плану, програма навчання працівників школи з питань ОП;

• Розкладу занять (консультацій) з ОП;

• Складу комісії для проведення атестації з питань ОП;

• Протоколу перевірки знань з питань ОП працівників;

• Пам’ятки з проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти;

• Програми питань вступного інструктажу з ОП для працівників;

• Програми питань первинного (на робочому місці) інструктажу з ОП;

• Програми питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти;

• Програма питань первинного інструктажу для здобувачів освіти;

• Програми питань інструктажу, бесіди (1-8 кл) з ОП при проведенні осінніх та весняних канікул;

• Програми питань інструктажу бесіди (1-8 кл) з ОП при проведенні новорічних, різдвяних свят та зимових канікул;

• Програма питань інструктажу бесіди (1-8 кл), інструктажу (учні 9-11 кл.) з ОП при проведенні літніх канікул;

• Дії працівників на випадок виникнення пожежі;

• Дії вчителя, зав. кабінетом і других відповідальних осіб при об’явленні стихійного лиха та аварій техногенного характеру;

• Форми актів;

• Дії на випадок виникнення пожежі;

• Плану евакуації учнів і працівників на випадок виникнення пожежі;

• Плану евакуації (по поверховий) учнів на випадок виникнення пожежі.

Адміністрація школи

· Директор школи – Лаврук Василь Миколайович, педагогічний стаж роботи – 27 років;

· Заступник директора з навчально-виховної роботи – Вінтоняк Оксана Василівна, педагогічний стаж роботи – 27 років;

· Заступник директора з виховної роботи – Мосейчук Марія Петрівна, педагогічний стаж роботи – 26 років;

· Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – Пліхтяк Петро Васильович.

Наше кредо: «Не споглядати й говорити, а вершити і творити».

Наша формула: «Допоможи мені це зробити самому».

Основними завданнями роботи школи з охорони праці:

§ забезпечення знаннями з ОП та збереження і зміцнення духовного, психічного, інтелектуального і фізичного здоров’я;

§ вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

§ становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності, виховання в учнів розуміння ролі праці як умови їх життєвого й професійного самоутвердження…

В школі отримують освітні послуги 493 здобувачі освіти. Середня наповнюваність класів становить 24 учні. Школярі навчаються в 5 навчальних корпусах. На даному етапі школа забезпечена класними приміщеннями, навчальними кабінетами для розвитку особистості учня: 22 класних приміщень, 7 навчальних кабінетів, які фінансуються за державні кошти: кабінет хімії, кабінет біології, кабінет фізики, 2 кабінети інформатики із 24 комп`ютерами, які підведені під мережу Інтернет - WI-FI, кабінет обслуговуючої праці, майстерні, а також 7 навчальних кабінетів, які створені за кошти батьків: кабінет української мови, кабінет української літератури, кабінет історії України, кабінет Захисту Вітчизни, кабінет математики, кабінет музичного мистецтва, кабінет образотворчого мистецтва (30 мольбертів), кабінет християнської етики, спортивний зал, актовий зал, методичний кабінет та кабінет медичної сестри. Освітній процес здійснюють 48 вчителів.

Школа забезпечена:

Найменування Кількість
1 Автобус 1
2 Футбольний майданчик із штучним покриттям 1
3 Спортивна площадка з асфальтним покриттям 1
4 Волейбольний майданчик 1
5 Тренажерний майданчик 1
6 Гандбольний майданчик 1
7 Дитячий ігровий майданчик 1
8 Шкільний розсадник 1
9 ПРУ 1
10 Тир (2 пневматичні гвинтівки) 1
11 Стройовий плац 1
Приміщення Кіль-кість
1 Класні приміщення початкових класів 8
2 ГПД 2
3 Група короткотривалого перебування дітей в школі 2
4 Ігрові кімнати 3
5 Майстерня 2
6 Класні приміщення для учнів 5-11 класів 13
7 Бібліотека 1
8 Предметні навчальні кабінети 7
9 Кабінет медичної сестри 1
10 Їдальня 56 місць
11 Учительська 1
12 Канцелярія 1
13 Кабінет позакласної роботи 1
14 Внутрішні туалети І поверх
15 Кабінет соціально-психологічної служби школи 1
16 Каплиця духовності 1
17 Спортивний зал 1
18 Актовий зал 70 місць

Шкільні стенди з інформацією по ОП

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для учасників освітнього процесу школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Систематично видаються накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на навчальний рік, проведиться перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці традиційно проводяться:

- єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- день ОП;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- у класних журналах 5-11-х класів відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я. Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

В школи для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329.

Всього гаряче харчування отримують всі здобувачі освіти.

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- профілактичні медичні огляди учнів;

- зарахування дітей до 1-х класів здійснювалось за наявності медичної карти дитини (Ф-026/0);

тримається під контролем вчасне проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів флюорографічного обстеження.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в 
підготовчій та спеціальній групах;
 - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
Описание: IMG_20180305_132000.jpg - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 - санітарно-просвітницька робота.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 94