Діяльність педагогічного колективу Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, далі - Пістинського ліцею у 2019-2020 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України, а саме:

- ст. 53 Конституції України;

- Нової редакції Закону України «Про освіту»;

- Концепції НУШ;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття);

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 №482 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»;

- Листа МОН України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»;

- Листа МОН України від 30.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти»;

- Листа МОН України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року»;

- Листа МОН України від 22.06.2020 №1/9-338 «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року»;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

- Положення про раду закладу освіти;

- Положення про педагогічну раду;

- Положення про батьківський комітет;

- Положення про батьківські збори;

- Положення про методичну службу ліцею;

- Положення про раду профілактики;

- Положення про учнівське самоврядування;

- Положення про навчальний кабінет;

- Статуту ліцею та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою «Удосконалення освітнього процесу на основі реалізації компетентісно зорієнтованого підходу»

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи ліцею;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- створення умов для педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу;

- ліцензування та розробка стратегії розвитку ліцею на період до 2025 року.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій в період карантинних обмежень;

- управління результатами та якістю дистанційного навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання здобувачів освіти;

- оптимізація співпраці учасників освітнього процесу;

- управління процесом соціалізації учнів;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- орієнтація виховної діяльності на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації вчителів;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: типовою освітньою програмою, перспективним, річним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада закладу освіти, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Середня наповнюваність класів становить 24 учні. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:

§ організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні села Пістинь;

§ спільна робота з дошкільним закладом «Дзвіночок» с.Пістинь та Пістинською початковою школою;

§ контроль відвідування учнями навчальних занять;

§ організація навчання за індивідуальною формою, а саме педагогічного патронажу.

Адміністрацією ліцею проводилась робота щодо удосконалення освітнього процесу. У 2019-2020 навчальному році мережа школи складала 21 клас (1-11 кл.), в яких навчалось 484 учні. Середня наповнюваність в класах по ліцею складала 25 учнів. У ліцею навчалися діти з с. Микитинці та випускники Пістинь-Царинської початкової школи. Всі учні були охоплені навчанням. Протягом останніх років реалізується програма«Шкільний автобус», на виконання якої всі діти, які проживають на відстані 3 км від навчального закладу, підвозяться до місця навчання і додому. Підвозом до ліцею було охоплено 78 учнів.

§ В закладі створені всі умови для відвідування ліцею.

Станом на 01 червня 2020 року набрано два 1-х класи у кількості 42 учні.

Зроблено набір до 10-го класу, в якому буде здобувати освіту 32 учнів.

В закладі працює 62 працівники, з них - 46 педпрацівники.

Протягом навчального року вибуло 3 працівників:

Слободян Петро Петрович, прибиральник;

Пліхтяк Петро Васильович, заступник директора з адміністративно-господарської роботи;

Дяконюк Наталія Юріївна, вчитель української мови та літератури.

Прийнято на роботу 4 працівників:

Лаврука Павла Юрійовича, вчителя історії індивідуальної форми навчання;

Яковенчук Ольгу Вікторівну, вчителя української мови та літератури;

Максимчука Володимира Васильовича, заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

Мосейчука Юрія Юрійовича, прибиральника.

В продовж навчального року на підставі заяв переведено вчителя зарубіжної літератури Довбню Юлію Володимирівну на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя християнської етики Лаврука Дмитра Миколайовича на посаду вчителя історії України, вихователя ГПД Іванюк Христину Іванівну на посаду вчителя української мови та літератури.

У минулому році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 60 учнів 2-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідували ГПД, за батьківські кошти були охоплені гарячим харчуванням.

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведені всі учні 1-8-х, 10-х класів, та 32 учні із 37 учнів 9-х класів переведені до 10 класу. 6 учнів 9-х класів виявили бажання продовжити навчання в закладах освіти І-ІІ рівня акредитації.

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами здобувачів освіти за 6 навчальних років:

Рік Похвальні листи Похвальні грамоти
2013/2014 66 0
2014/2015 56 2
2015/2016 54 1
2016/2017 51 0
2017/2018 49 0
2018/2019 56 0
2019/2020 62 0

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників за останні роки:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2013/2014 5 0
2014/2015 1 0
2015/2016 1 1
2016/2017 0 0
2017/2018 0 0
2018/2019 1 0
2019/2020 4 0

Результатом спільної діяльності здобувачів освіти та педагогів стали навчальні досягнення за останні 3 роки:

№ з/п Рівень знань 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020
1 Всього учнів 489 503 484
2 Високий 64 67 62
3 Достатній 234 275 268
4 Якісний показник 60,9% 68% 68%

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в закладі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах...

Під час здійснення внутрішнього контролю за формуванням навчальних умінь учнів використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності роботи в закладі. Ці наробки дають можливість удосконалити внутрішню систему моніторингу результативності освітнього процесу.

За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг навчальних предметів за середнім балом.

Було проведено аналіз навчальних досягнень учнів за рівнями, який показав, що близько 50% учнів 5-11-х класів навчаються на середньому рівні, що говорить про недостатню мотивацію учнів до навчання. Тому керівникам ШМО та вчителям-предметникам необхідно розробити систему роботи щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителів. Адміністрації взяти під особистий контроль дане питання.

Отже, для підвищення якості освіти, активізації методів навчання, забезпечення системності знань учнів, формування наукового світогляду учнів у 2020/2021 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, необхідно продовжити роботу в цьому напрямі, розробити заходи, направлені на удосконалення міжпредметних зв’язків, активізувати міждисциплінарну роботу, включити окремим розділом в плани роботи ШМО.

На кінець навчального року в ДПА в 4-х та 9-х класах в зв’язку з карантинними обмеженнями була відмінена.

У 2019/2020 навчальному році складовими системи внутрішнього контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

5. Контроль за реалізацією програмних вимог КОНЦКПЦІЇ НУШ.

6. Контроль за організацією освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в період карантинних обмежень.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів 4, 5, 10, 11-х класів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації ліцею. Результати знайшли відображення в наказах по ліцею.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів ліцею, згідно річного плану роботи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 н.р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з предметів: українська мова, математика, географія, фізична культура.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні- жовтні 2019 року вивчались колективи 5А та 5Б класів. За результатами проведено педконсиліум.

У 2020/2021 н.р. адміністрації закладу необхідно продовжити здійснювати персональний контроль роботи вчителів, учні яких мають початковий рівень навчальних досягнень.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

Навчальні програми за 2019/2020 навчальний рік виконані. Адміністративною експертизою встановлено, що в основному кількість проведених уроків відповідає запланованим. Кількість лабораторних і практичних робіт з біології, географії, хімії, фізики відповідає нормативним вимогам.

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі закладу проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя-предметника.

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів ліцею працюють над удосконаленням культури діловодства. Але у 5% вчителів наявні факти неякісного та несвоєчасного заповння сторінок класних журналів, є зауваження щодо ведення класних журналів як у учителів-предметників, так і у класних керівників.

Результати контролю освітньої діяльності класних керівників виявили достатній рівень стану ведення шкільної документації (особливо контроль за станом щоденників учнів), недостатній взаємозв’язок з батьками деяких класних керівників.

Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни. 94% вчителів відповідально ставляться до своїх обов’язків, але є окремі випадки незначні порушення виконавчої дисципліни.

Проблеми наступності у навчанні також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкових класів, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників та узгодження єдиних вимог вчителів середніх та початкових класів до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-х класів.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом ліцею у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений інформаційний банк даних про обдарованих учнів ліцею;

§ проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів ліцею в районному та обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів олімпіадах;

§ організовані та проведені конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

§ забезпечене інформування про всі досягнення учнів ліцею;

Всі 11 класники взяли участь у районних військово-польових зборах на базі нашого закладу освіти.

В 2019/2020 навчальному році у закладі за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) навчалося 4 дітей з особливими освітніми потребами на підставі довідок ЛКК та заяви батьків.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Освітні програми розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

На початку вересня під контролем заступника директора з НВР Вінтоняк О.В. класними керівниками 9-х, 11 класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2019/2020 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи ліцею в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї велась відповідно до:

· статей 43, 50 Конституції України;

· Закону України «Про освіту»,

· кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

· Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

· наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2019/2020 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників ліцею з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки під час короно вірусної інфекції тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів ліцею.

Уся документація відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих;.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, під час карантину, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2019/2020 н.р. проведено:

- з 01.09.2019 р. по 09.09.2019 р. в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- у класних журналах 5-11-х класів відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

Взяли участь у обласному конкурсі «Організація роботи з ОП»

У 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Велику роботу з класними колективами у 2019/2020 навчальному році проводили всі класні керівники.

Одним з напрямів роботи ліцею є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя ліцею роз’яснення про короно вірусну інфекцію, а також - пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ, короно вірусній інфекції. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, а вчителю «Основ здоров'я» Федорчуку Т.М. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності ( комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головним завданням педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

В закладі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані, проте потребує заміни. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2019/2020 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування.

Всього гарячим харчуванням охоплені всі учні ліцею, що складає 100% від загальної кількості учнів. Діти пільгових категорій харчувалися за державні кошти.

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- профілактичні медичні огляди учнів;

- зарахування дітей до 1-х класів здійснювалось за наявності медичної карти дитини;

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, учнів - відсторонювати від відвідування ліцею.

В закладі освіти здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

Адміністрація та працівники ліцею забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

У закладі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

- дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

- слід провести маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

- не на належному рівні забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: (природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон);

- відстані від стін та між рядами парт та столів не відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

- обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

- не допускається перебування у групах хворих дітей;

- забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

- вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

- проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

- приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

- організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в закладі є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в 
підготовчій та спеціальній групах; - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 - санітарно-просвітницька робота.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Одним із пріоритетних напрямків освіти є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Був поновлений банк даних обдарованих дітей. Вчителі спланували власну діяльність з даною категорією учнів. У ліцеї був проведений І етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін. За його результатами була сформована команда для участі у ІІ етапі олімпіад. З метою виховання бережливого ставлення до книги, утвердження її статусу як джерела знань у освітньому процесі декілька років поспіль у ліцеї проводиться акція «Живи, книго!». Матеріали, що подаються на конкурс з кожним роком містять більш глибокий аналіз стану збереження підручників, дослідження щодо вивчення читацьких інтересів школярів, широко висвітлюється робота з батьками.

Результати перевірки стану читання учнями програмової та художньої літератури показали, що бібліотекою користувалися 55% учнів ліцею. Кращими є читачі 2,3,4, 5 класів. Найменше послугами бібліотеки користувались учні 7– 10 класів. Результати аналізу свідчать, що наразі продовжує залишатись гострою проблема забезпечення бібліотеки навчальною літературою, зокрема, дитячою, підлітковою, юнацькою, творами класиків української літератури, творами зарубіжних письменників, науково-популярною літературою, енциклопедичними виданнями, літературою для позакласного читання.

Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну освіту без відповідної навчальної літератури. Ця література складає основну частину книжкового фонду шкільних бібліотек, а джерелом поповнення даного фонду залишається централізоване комплектування за рахунок коштів державного бюджету.

У 2019-2020 навчальному році учні 1-3 класів були забезпечені підручниками на 100 %, учні 4, 5, 6, 7, 8, 9-х класів забезпечені навчальними підручниками на 95 %, учні 10-11-х класів на 100%.

Сьогодні в бібліотеці ліцею переважають застарілі видання, продовжує бути гострою проблема забезпечення літературою для програмного читання, сучасними довідковими виданнями, літературою з психолого-педагогічних питань, підручниками для розвивального та профільного навчання, періодичними виданнями як для вчителів, так і для учнів.

Важливим показником є забезпечення освітнього процесу комп’ютерною технікою: у використанні 36 комп’ютерів. Кількість учнів на один комп’ютер по ліцею становить – 20 учнів.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у освітньому процесі, так і в управлінській діяльності.

Станом на 01.09.2020 року у ліцеї використовується 36 комп’ютерів, з них в управлінській діяльності – 5 одиниць, бібліотека -1 одиникя, початкова школа – 6 одиниць. Ліцей підключено до мережі оптоволокнистого швидкісного Інтернету (швидкість 100Мб/с), що значно покращило його використання. Створені веб-сайт ліцею, працює електронна пошта. На території закладу освіти та у всіх приміщеннях працює WI-FI. В умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 заклад освіти дистанційно надавав освітні послуги здобувачам освіти на платформах Viber, Zoom.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією проблеми з виховної роботи –«Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня».

Виховна робота ліцею здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми. В ліцеї створено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. Виховна система продовжує бути відкритою. До неї включено управління освіти адміністрації Косівського району, управління у справах неповнолітніх адміністрації Косівського району, управління у справах сім’ї, молоді і спорту Косівського району, центру-соціальних служб для молоді, районний відділювінальної провенції.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за такими напрямками:

· правове виховання;

· військово-патріотичне виховання;

· художньо-естетичне виховання;

· морально-етичне виховання;

· родинне виховання;

· формування здорового способу життя, екологічне виховання;

· трудове виховання і профорієнтація;

· превентивне виховання і соціальний захист;

· психолого-педагогічне.

У ліцею у 2019-2020 навчальному році працював 21 класний керівник.

Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої та старшої ланки ліцею складає 74 %. Кожний класний керівник складав план виховної роботи з класом.

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного Плану роботи ліцею. До Плану були внесені заходи районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав план проведення класних виховних годин. Кожен із напрямів виховання має певну програму, до якої входять різнопланові виховні заходи, серед яких години спілкування, диспути, зустрічі з цікавими людьми, пізнавальні екскурсії, конкурси, інтелектуальні, спортивні ігри, спортивні змагання, конкурси та фестивалі художньої самодіяльності, розважальні програми. Підсумки проведення виховних заходів висвітлено в наказах по школі: накази «Про підсумки виховної роботи за І семестр 2019-2020 н. р», « Про підсумки правовиховної роботи за І семестр 2019 – 2020 н. р», «Про підсумки виховної роботи за 2019-2020 н. р», «Про підсумки національно-патріотичного та громадянського виховання в школі за 2019-2020 н. р»

Виховні заходи, проведені педагогами школи сприяли вихованню в учнів громадянської та національної свідомості, а саме:

· перший урок «Я люблю свою країну» (1-4 кл.); «З Україною у серці» (5-8 кл); «Україна серед інших європейських націй» (9-11 кл);

· до річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників було проведено ряд заходів:

· покладено квіти до пам’ятника солдатам-визволителям с.Пістинь та могили борцям за волю України і пам’ятни;

· проведено уроки памʼяті «Народ пам’ятає, народ славить»;

· організовано тематичну виставку в бібліотеці ліцею;

· проведено операцію «Пам’ятник» – упорядковано могилу борцям за волю України та пам’ятник воїнам-визволителям нашого села;

· до Всесвітнього Дня Миру – флешмоб «Ми за мир!»;

· до Дня українського козацтва – загальноліцейний конкурс «Козацькі розваги»; загально сільське свято у криївці-музеї (урочище Царина);

· спортивні змагання «Естафета мужності;

· проведено акцію «Зі святом» для вчителів-пенсіонерів та позакласний виховний захід «Учительська доля. Яка вона?» для працівників ліцею (04.10.2019)

· вшанування пам’яті та покладання квітів до меморіальної дошки загиблого учасника АТО Гаврилкового В.В.;

· виставка літератури, що присвячена подвигам захисників Вітчизни;

· змагання зі стрільби «Влучний стрілець»;

· до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій проведена година-реквієм «Жнива скорботи»;

· до Дня Соборності та свободи України була проведена тематична виховна година для учнів 5 – 11 класів;

· до Дня Збройних Сил України – спортивні змагання «А ми тую славу збережемо…» та виховна година: «Уклін всім, хто край свій боронить»;

· до Дня Перемоги взяли участь в організації та відзначенні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом в Європі:

· упорядковано могилу борцям за волю України та пам’ятник воїнам визволителям с.Пістинь 1944 року ;

· виготовлено гірлянди до пам’ятника та моголи;

· покладено квіти та гірлянди до банера Героям Небесної Сотні;

· до Міжнародного дня рідної мови проведено ряд заходів;

· до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні – тематична лінійка «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні»;

· до річниці Чорнобильської трагедії – виховна година онлайн «Серед чорного-чорного неба розцвіла чорна квітка полин»;

Лінійки проведені, педагогом-організатором відповідно до плану роботи ліцею: щотижневі робочі лінійки ( по понеділках) та згідно тематичних тижнів – тематичні.

Протягом навчального року проведено ряд виховних заходів. На високому науково-методичному рівні проведено свята «Перший дзвоник», «День працівників освіти» (педагог-організатор Федорчук Х.М.). Високий науково-методичний рівень при проведенні різнопланових виховних заходів показали такі вчителі та вихователі: Пліхтяк В.В., Ориняк Л.М., Лаврук Н.І., Соколюк О.Ю., Котюк Г.О., Лаврук С.В., Хрущ А.Ю., Атаманюк В.М., Костинюк М.І.

Загальним недоліком у роботі класних керівників є недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяє розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це недостатній контроль з боку вчителів та батьків. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах.

Адміністрація планує продовжувати дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які у повній мірі виконували обов’язки по здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само- та взаємоконтроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять, виконанням Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2019-2020 навчального року у річному плані роботи ліцею окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи ліцею в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту». У ліцею ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота парламенту ліцею (рейд «Урок). На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий: Кількість учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку на початку і кінець року – немає. Кількість учнів на обліку в ВКМСД на початку року – немає, на кінець року – немає. Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з дітьми контрольованої групи ризику були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки», «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс – показник слабкості чи зрілої особистості?», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм». У планах виховної роботи класних керівників та плані роботи практичного психолога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного дня класний керівник відмічає відсутніх на уроках, з цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

У бібліотеці підібрана література правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і обдарувань, з метою превентивного виховання в ліцею створено мережу різноманітних гуртків, якими забезпечується розвиток інтелектуальних, творчих та спортивних здібностей. З цією метою у ліцеї працювали такі гуртки: 6 гуртків позашкільних навчальних закладів району на базі нашого ліцею:

- гурток «Конструкторів радіоелектронних пристроїв», кер. Бейсюк Д.І.;

- гурток «Юні друзі природи», кер. Костинюк О.С.;

- гурток «Виготовлення сувеніру», кер. Костинюк О.С.;

- гурток «Екологічний театр», кер. Костинюк О.С.;

- гурток «Футбольний», кер. Ганущак В.В.;

- гурток «Футболіст», кер. Ганущак Д.В.

Також у цьому навчальному році працювали такі гуртки Пістинського ліцею:

- гурток «Радіоелектронік», кер. Бейсюк Д.І.;

- гурток лісівництва, кер. Федорчук Т.М.,

- гурток «Вокальний», кер. Стефанко І.В.,

- гурток «Хоровий», кер. Стефанко І.В.;

- гурток «Щит», кер. Вольченко О.М.;

- гурток «Меч», кер. Вольченко Г.В.

Всього до участі в гуртках залучено було 30% здобувачфів освіти ліцею. Гуртківці є постійними активними учасниками ліцейних та районних конкурсів, змагань, де неодноразово займали призові місця. Особливо це стосується вихованців радіотехнічного гуртка, «Радіоелектронік», які є переможцями обласних та республіканських конкурсів, гуртків футбольних, учасники яких є членами районної команди з футболу, переможцями районних та обласних змагань.

Правове виховання та профілактична робота в ліцеї здійснюється як у процесі формування правових знань під час навчальної діяльності, так і в позаурочній та позакласній роботі. Ефективною є і робота Ради профілактики правопорушень з попередження правопорушень серед вихованців ліцею.

Важливою складовою частиною системи правової освіти та виховання є взаємодія педагогічного колективу ліцею з районною службою кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей Косівської РДА, центру соціальних служб. Виховна діяльність превентивного напрямку проходить згідно плану роботи ліцею. Традиційними стали зустрічі оперуповноважених КМСД з дітьми девіантної поведінки, яким приділяється особлива увага. На цих вихованців складено психолого-педагогічні характеристики, створено картотеку, де зберігається вся інформація про них. Поведінка вихованців фіксується в щоденниках спостережень. Класні керівники слідкують за тим, щоб девіантні діти приймали участь в загальноліцейних виховних заходах, трудових десантах, відвідували заняття в творчих, предметних та спортивних гуртках. Про результати роботикласні керівники звітують щомісяця заступнику директора з виховної роботи.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в ліцеї здійснюється контроль за відвідуванням учнями ліцею. Згідно з річним планом роботи в грудні 2019 року були проведені наради з контролю по відвідуванню ліцею здобувачами освіти. На підсумковій нараді узагальнювався досвід роботи вчителів, в чиїх класах ця проблема вирішується успішно.

Було встановлено наступне:

· класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями ліцею;

· у ліцеї ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні учні за кожний день;

· всі пропуски підтверджуються документально.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин стала значно меншою. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу ліцею.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутрішнього розпорядку ліцею, а МО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергову увагу.

Зміцнення демократичних засад в освіті неможливе без розвитку учнівського самоврядування.

У 2019-2020 навчальному році виховна робота діцею була спрямована на вдосконалення роботи парламенту ліцею. До складу його входять учні 5-11-х класів. Розвиток парламенту ліцею в 2019-2020 н. р. здійснювався на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу учнівського самоврядування.

Структурно самоврядування представлене як на рівні ліцею, так і на рівні класних колективів. Згідно до Положення, з метою демократизації управління ліцеєм, у вересні 2019 року на загальних учнівських зборах були сформовані органи учнівського самоврядування – шкільний парламент. Це дало змогу організувати змагання між класними колективами, залучити учнів до різноманітних видів діяльності ліцею, управління справами колективу. Робота дітей в міністерствах парламенту ліцею учнівського самоврядування сприяла вихованню почуття господаря ліцею, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.

З початку навчального року міністерства парламенту ліцею учнівського самоврядування проводили роботу по налагодженню дисципліни учнів, організації чергування по ліцею, проводили рейди по перевірці санітарного стану класних кімнат, збереження підручників, ведення зошитів та щоденників, стан відвідування уроків, стан дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду.

Парламент учнівського самоврядування бере участь у підготовці і проведенні всіх заходів ліцею: сформовано святкову концертну програму до Дня працівників освіти, щорічний екологічний фестиваль «Гірська веселка». Парламент ліцею взяв під свій контроль організацію та проведення програми до Дня Святого Миколая, Новорічного свята, Дня Соборності України, Дня Валентина. Проводилися тематичні лінійки, на яких учні знайомилися з новими повідомленнями, цікавими фактами.

Роботу парламенту учнівського самоврядування ліцею координує та направляє консультант педагог-організатор Федорчук Х.М. Педагог-організатор надає вихованцям допомогу при складанні планів роботи та організації різноманітних конкурсів, рейдів, вдало координує роботу всіх міністерств учнівського самоврядування парламенту ліцею. В ході залучення до участі учнів ліцею у громадській діяльності помітно підвищилася активність, самостійність, результативність роботи в органах учнівського самоврядування.

У 2020-2021 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування парламенту ліцею в навчальному закладі, разом з лідерами його спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля здобувачів освіти.

Велика увага в ліцеї приділяється фізичному вихованню, яке має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров’я українського суспільства без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи. Тому для наших учнів створено спортивні секції з волейболу, футболу, тенісу. В школі постійно проходять різноманітні спортивні змагання:

· Проведено Олімпійський урок.

· Рухливі ігри та естафети під девізом: «Сильні, сміливі, спритні».

· Турнір по міні-футболу серед хлопців 5-8 класів, присвячений Дню фізичної культури і спорту.

· Відбіркові змагання по кросу серед учнів 5-11 класів.

· Змагання по міні-футболу серед дівчат 5-11 класів.

· Відбіркові змагання по настільному тенісу серед учнів 5-11 кл.

· Легкоатлетичні змагання серед учнів 5 кл.

· Відбіркові змагання по легкоатлетичному чотириборству «Дружба» 5-7 кл.

· Учні постійно нагороджувалися грамотами на робочих лінійках.

Саме тому головним задавданням педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. Особливу увагу було приділено організації навчання учнів початкової ланки, учнів з послабленим здоров’ям.

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Саме з метою формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя у школі проводилися такі заходи:

- до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено виховний захід на тему: «Ми – проти СНІду»;

- на виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти та науки «Про організацію та проведення навчальних циклів з формування здорового способу життя “Разом до здоров’я» для учнів школи проведено заняття на тему: «Надання першої медичної допомоги при невідкладних станах»;

- до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом проведено флешмоб «Скажемо СНІДу – «Ні!» .

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя ліцею є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між ліцеєм та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я. На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичного працівника, а вчителям «Основ здоров’я» Вороняк О.В. та Федорчуку Т.М. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо).

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань: оптимальне формування мережі навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; реалізація освітніх програм тощо. Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Тому в ліцеї протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками була проведена певна робота з батьками: відвідували сім’ї вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї; проведені класні та загальноліцейні батьківські збори; тримався зв’язок з батьками через щоденник; залучалися до участі в проведенні ремонтних робіт; працював батьківський комітет, до складу якого входять батьки учнів ліцею. Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальноліцейних форм виховної діяльності.

· У грудні відбулася батьківська конференція «Сім’я і школа – дві руки, на які опирається дитина», на яких директор ліцею Лаврук В.М. зробив підсумки роботи за І семестр, ознайомив з нововведеннями, пов’язаними з новим Законом України «Про освіту».

· До Дня вишиванки у травні 2020 року було організовано онлайн-відеофлешмоб «Ми - українці» (Федорчук Х.М.).

· До Дня Матері проведено онлайн-привітання від учнів ліцею (Федорчук Х.М.).

Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальноліцейних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків. Деякі батьки мало цікавляться успішністю, поведінкою та станом здоров’я своїх дітей. Класним керівникам необхідно частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Соціальна робота в ліцеї протягом навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації та адаптації учнів в навчально-виховній діяльності,надання соціально-педагогічноїдопомоги учням та їх батькам.

У 2019-2020 н.р. робота була підпорядкована реалізації основних завдань концепції виховання дітей та молоді, а саме:

- вивчення та оцінювання особливостей діяльності і розвитку учнів;

- прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи класу;

- надання рекомендацій (порад) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки, а також необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам;

- переконування учнів в доцільності дотримання соціальнозначимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяння попередженню негативних явищ в учнівськомусередовищі;

-проведення ряду заходів щодо проблеми «Булінгу та кібербулінгу»,а також забезпечення участі у проведенні заходів, присвячених Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»;

- проведення з учнями інформаційно-пропагандистських лекцій щодо поширення правових знань: «Конвенція ООН про права дитини»;

- здійснення соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, соціально-педагогічного патронажу соціально-незахищених категорій дітей;

- сприяння соціальному і професійному визначенню особистості;

- координування діяльності й взаємодії усіх суб’єктів соціального виховання;

- проведення соціальної паспортизації класів,оформлення банку даних дітей пільгових категорій;

- забезпечення участі в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;

- співпраця з громадськими та благодійними організаціями;

- залучення дітей з особливими потребами до участі у районному фестивалі «Повір у себе» та святі Миколая, а також дітей з багатодітних сімей у районному фестивалі «Таланти багатодітної родини»;

- здійснення профілактичної роботи з учнями щодо запобігання тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу / з учнями старших класів/;

- забезпечення участі у проведенні просвітницькихз аходів, спрямованих

на профілактику торгівлі людьми, а саме у перегляді відеофільму:«Протидія торгівлі людьми»; з попередження насильства в сімї. Відеофільм: «Запобігання насильства в сімї»;

- на профілактику ВІЛ/СНІДу в Україні. Перегляд відеофільму: «Чому так важко вилікувати ВІЛ/СНІД?»;

- на пропаганду здорового способу життя. Лекція: «Здоровий спосіб життя -запорука щасливого майбутнього». Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

· дітей, позбавлених батьківського піклування –0

· дітей з багатодітних родин – 120

· дітей з малозабезпечених родин – 68

· дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

· дітиАТО – 3

У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дитини, складено акти обстеження.

-

Протягом навчального року проводилися бесіди з учнями, які порушували дисципліну.

Спільно із практичним психологом було проведено тиждень соціально-психологічної служби «Довіра».

На підставі вищезазначеного виховну роботу можна вважати здійсненою на достатньому рівні. Серед недоліків можна виділити недостатній рівень системності в роботі формування відносин «батьки – вчителі». При проведенні загальноліцейних батьківських зборів наявний низький відсоток відвідування батьків окремих класів. Бажано, щоб надалі батьки більше співпрацювали з ліцеєм, як у зацікавленні результатів збереження здоров’я, успішності та поведінки, так і в залученні їх позакласних та позашкільних формах діяльності. Залишається проблемним питання пропусків без поважних причин навчальних занять, а також зовнішній вигляд учня.

Класним керівникам – частіше спілкуватися з батьками, щодо виховання дітей, спонукати їх щодня цікавитись їх справами та продовжувати працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва ліцею та сім’ї.

Пріоритетним напрямком залишається виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, сприяння формування в учнів високих морально-патріотичних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості.

Плануючи роботу на новий навчальний рік особливу увагу треба зосередити на таких питаннях:

· посилення контролю щодо дисципліни та культури поведінки учнів у ліцею;

· формування здорового способу життя;

· зв’язок з батьками;

· активізація роботи з обдарованими учнями;

· продовження роботи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Виховний процес – надзвичайно складний. Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок впливів родини, учителя, соціальних об’єктів, довкілля.

Тому вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх суб’єктів виховного процесу.

Методична робота в закладі являє собою ціліс­ну, створену на досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога ліцею, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. Методична робота в закладі здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі.

Педагогічний колектив закладу працював над на­уково-методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у освітньому процесі як необхідна передумова росту вчителя, розвитку здібностей учнів»

У контексті науково-методичної роботи реалі­зується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування. Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду. Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на рівні ліцею, району.

У 2019-2020 навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого- педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інноваційний розвиток ліцею, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя. Робота над загальноліцейною науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) – включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад методичної ради ліцею, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних об’єднань на 2019-2020 навчальний рік.

Методична рада ліцею впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у ліцеї. Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

· Підсумки результативності роботи методичної ради в 2019-2020 н. р.

· Основні напрямки методичної роботи на 2019-2020 н. р.

· Використання новітніх освітніх технологій.

· Організація дистанційного навчання на період карантинних обмежень.

· Організація оцінювання навчальних досягнень учнів в період дистанційного навчання.

Протягом 2019-2020 н.р. було організовано роботу 2 методичних об’єднань: учителів початкових класів та вихователів ГПД, класних керівників, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи ліцею та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провели по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

З 12.03.2020 року на платформі Viber надавались методичні рекомендації з питань дистанційного навчання.

Одним із напрямків методичної роботи ліцею була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У рамках вивчення і реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради:

1. Про підсумки роботи закладу освіти за 2018/2019 навчальний рік та основні завдання роботи на 2019/2020 навчальний рік.

2. Створення освітнього простору: сутність, структура і механізм створення.

3. Про підсумки роботи за період І семестру 2019/2020 навчального року.

4. Про організаційні заходи для запобігання поширення короно вірусної інфекції та організацію дистанційного навчання.

5. Про порядок завершення навчального року в період карантинних обмежень.

6. Про результати навчальних досягнень учнів в 2019/2020 навчальному році в періоди до і після 12.03.2020 року.

7. Про перевід учнів до наступних класів та зарахування дітей до 1-х класів.

8. Про відрахування учнів 11 класів та нагородження свідоцтвами «За високі досягнення у навчанні» та Золотими медалями.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у ліцеї використовується комп’ютерна техніка, «Інтернет» під час проведення уроків з різних предметів. У ліцеї ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості. Реалізація основних напрямів методичної ро­боти (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підви­щила якість освіти. У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у ліцеї встанов­лено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформова­но почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні.

Протягом 2019-2020 навчального року згідно графіку курсову перепідготовку пройшли усі педагогічні працівники за домогою очної та дистанційної форми навчання.

За результатами атестації

- Бейсюк Оксані Петрівні, практичному психологу, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

- Вандич Світлані Петрівні, вчителю початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне звання «Старший вчитель»;

- Соколюк Оксані Юріївні, вчителю хімії, «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне звання «Старший вчитель»;

- Лаврук Олександрі Мирославівні, вчителю біології, «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне звання «Старший вчитель»;

- Федорчуку Тарасу Мирославовичу, вчителю основ здоров я, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

- Лукачуку Андрію Дмитровичу, вчителю фізичної культури, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

- Довбні Юлії Володимирівні, вчителю зарубіжної літератури, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

- Пліхтяк Світлані Іванівні, вчителю математики, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

- Бедзінські Іванні Іванівні, вчителю географії, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

Основний критерій визначення ефективності методичної робо­ти — результативність освітнього процесу.У ліцеї практикується поєднання індивідуальної самоосвітньої діяльності із колективними, груповими формами роботи.

Відповідно до наказу «Про організацію методичної роботи в школі в 2019/2020 навчальному році» та річного плану на 2019/2020 навчальний рік, на основі аналізу результатів діагностування педагогів була затверджена мережа колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи в 2020/2021 навчальному році.

Навчальний рік Назва семінару
2014/ 2015 - районний семінар керівників МО класних керівників; - семінар МШМО вчителів біології; - семінар МШМО вчителів української мови; - семінар МШМО вчителів математики; - районний семінар вихователів ГПД.
2015/ 2016 - районний семінар заступників директорів з виховної роботи; - семінар МШМО вчителів географії; - районний семінар вчителів трудового навчання; - районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи.
2016/ 2017 - семінар МШМО вчителів української мови та зарубіжної літератури; - семінар новопризначених вчителів району; - семінар слухачів курсів вчителів початкових класів.
2017/ 2018 - семінар МШМО вчителів фізики; - районний семінар вчителів початкових класів; - обласний семінар шкільних лісництв; - регіональний семінар філологів.
2018/ 2019 - обласний виїзний семінар вчителів української мови слухачів курсів ІПОПП; - районний семінар курівників курсу «Захист Вітчизни»
2019/ 2020 - районний семінар курівників курсу «Захист Вітчизни»

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2020/2021 навчальному році адміністрацією планується проведення моніторингових досліджень результативності освітньої діяльності вчителів, що атестуються.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які в 2019/2020 н. р. відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси. Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям по реалізації Концепції НУШ.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом ліцею опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні ліцею.

У 2019–2020 навчальному році учні ліцею взяли участь у ІІ-му етапі Всеукраїнський предметних олімпіад ( 12 призових місць), кункурсах ( 6 призових місць) а також у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019» та, українознавчій грі «Соняшник »

Ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, вдалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

· методична робота спрямована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати;

· у ліцеї панує творча атмосфера.

Позитивні тенденції:

· методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

· активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно-орієнтованих та сучасних технологій.

Проблеми:

· організація науково-дослідної роботи;

· розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

Шляхи вирішення проблем:

· залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

· посилення уваги до формування методологіч­ної культури й нового професійного мислення вчи­телів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів передбачено:

Основні завдання ліцею на 2020-2021 навчальний рік:

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Формування життєвих компетенцій школяра у рамках освітнього простору»

Пріоритетними напрямками розвитку освіти Пістинського ліцею на 2020/2021 навчальний рік є:

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог нового Закону «Про освіту» (стаціонарно, дистанційно) та можливих карантинних обмежень в зв’язку з поширенням короно вірусної інфекції;

- створення умов для реалізації вимог НУШ;

- забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти;

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;

- посилення здоров’язбережного аспекту освітнього процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

- сприяння умов для профільного навчання;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;

- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм організації профорієнтаційної роботи;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 2264