РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ

Головне завдання бібліотеки - формування особистості дитини, розвиток її духовних, пізнавальних і творчих можливостей, завдяки творчому пошуку нових нетрадиційних форм пропаганди літератури серед читачів-дітей, підвищення професійного рівня бібліотечних та педагогічних працівників, їх професійної майстерності та бібліотечної культури.

Бібліотека продовжить роботу щодо популяризації Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови», «Про загальну середню освіту», програми «Діти України» та інших нормативних документів.

Робота бібліотеки спрямована на:

Ø допомогу учням в оволодінні знаннями та закріплення їх бібліотечними засобами;

Ø удосконалення культури читання учнів, прищеплення їм навиків самостійної роботи з книгою;

Ø підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;

Ø виховання бережливого ставлення до шкільних підручників, книг;

Ø подальший розвиток інформативної функції шкільної бібліотеки, як інформаційно-культурного центру школи;

Ø активізацію морального, патріотичного, естетичного та екологічного виховання;

Ø створення оптимальних умов формування та розвитку особистості школяра через пробудження актуалізованого інтересу до читання;

Ø популяризації правових знань.

Буде проводитися робота щодо покращення складу універсального фонду бібліотеки, його поповнення та зберігання.

Робота бібліотеки буде спрямована на інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів, створення інформаційного банку за освітніми проектами, технологіями, програмами та методиками викладання.

На бібліотеку покладаються також завдання .

· Консультативної роботи, котра містить :

Ø індивідуальні та групові консультації;

Ø аналіз анкетування;

Ø психологія читача різного віку;

Ø співпраця бібліотекаря з педагогічним колективом для заохочення дітей до читання;

Ø педагогіка читання.

· Надання методичної та організаційної допомоги класним керівникам у проведенні заходів щодо збереження у дітей дбайливого ставлення до книги.

· Масова робота з користувачами: організація книжкових виставок, проведення свят, літературних вечорів, вікторин, конференцій, диспутів, бібліотечних уроків, презентацій тощо.

· Індивідуальна робота з користувачами: індивідуальні бесіди про прочитану книгу, консультації щодо вибору літератури, створення комфортного бібліотечного середовища.

· Поповнення новими матеріалами бібліотечної сторінки на сайті закладу.

· Поповнення фонду навчальних презентацій для учнів та вчителів навчального закладу.

· Створення та ведення предметної електронної бази даних текстів художніх творів, яких не вистачає в друкованому вигляді.

Отже, основні завдання, які стоять перед бібліотекою в навчальному році:

Ø забезпечення корисною інформацією школярів, гарантування її швидкого доступу, знаходження та передачі;

Ø використання в роботі бібліотеки інформаційних ресурсів на різних сучасних носіях;

Ø сприяння безперервній освіті шляхом забезпечення ресурсів та створення атмосфери, необхідної для засвоєння матеріалу;

Ø надання допомоги в знаходженні, виборі та використанні інформаційних матеріалів;

Ø покращення якості життя шляхом виховання національної самосвідомості, передачі естетичного досвіду, розвитку навичок сприйняття мистецтва, стимулювання здібностей обдарованих дітей до творчості та розвитку гармонійних людських стосунків;

Ø виховання інформаційної культури, навчання доступу до інформації, формування навичок роботи з інформацією та допомога у застосуванні їх на практиці.

1.Організація інформаційно-маркетингової діяльності

учнів-користувачів бібліотеки

1.1.Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка про виконання
1. Систематично вивчати та аналізувати читацький попит, відповідно до цього редагувати картотеку до комплектування. Протягом року Манійчук М.М.
2. Вести облік нових надходжень, технічну обробку, каталогізацію. Протягом року Манійчук М.М.
3. Скласти акти на списання літератури. Протягом року Манійчук М.М.
4. Відредагувати алфавітній каталог. травень Манійчук М.М.
5. Оформити підписку на періодичні видання на 2019 рік Жовтень Манійчук М.М.
6. Співпрацювати з шкільними бібліотеками району з питань доукомплектування фонду Протягом року Манійчук М.М.

Робота з навчальною та навчально-методичною літературою

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка про виконання
1. Укомплектувати фонд підручників до нового навчального року згідно контингенту учнів, планом завозу підручників РВО. Вересень Манійчук М.М.
2. Оформити замовлення на необхідну навчальну літературу згідно тематичним планам "Освіта" на 2018/2019 н.р. Листопад Манійчук М.М.
3. Провести інвентаризацію фонду підручників Травень Манійчук М.М.
4. Оформити заміну підручників, загублених учнями. Жовтень Манійчук М.М.
5. Скласти акти про списання підручників і зробити відмітки . Березень Манійчук М.М.
6. Провести інвентаризацію підручників видання. Червень Манійчук М.М.
7. Здійснити звірку у РВО реєстраційної картотеки руху підручників та звірку учбового фонду с бухгалтерією. Листопад -Січень Манійчук М.М.
8. Систематизувати розстановку підручників у книгосховищі. Жовтень-листопад Манійчук М.М.

1.2. Інформаційна робота та довідково-бібліографічна робота

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Прим.
1. Поповнити ДІФ сучасними довідковими виданнями 1-11 кл. Протягом року Манійчук М.М.
2. Ведення ДБА. Редагування картотеки краєзнавства, гуцульщинознавства 5-11 кл. До вересня Манійчук М.М.
3. Ведення картотек: · Періодичних видань; · Підручників; · Народознавства; · «Здоров*я дітей – здоров*я нації»; · Бібліотечних уроків;масових заходів Протягом року Манійчук М.М.
4 Провести: · День нової книги; · Ретродень «Незаслужено забута книга»; День інформації; · «Бібліотека – скарбниця мудрості і знань»; 2-11 кл 2-11 кл 2-11кл. 2-11кл. 1 р.на півріччя 1 р. на півріччя вересень, жовтень березень, травень Манійчук М.М.
5. Проводити: · Інформаційни перерви – 12 · Інформаційні години – 6 · Експрес-інформації -150 2-11 кл. 2-11 кл. 2-11 кл. Протягом року Протягом року Протягом року Манійчук М.М.

1.3. Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання – учням школи

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Прим.
1. Знайомство з шкільною бібліотекою 1 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Книга навчальна та для дозвілля 1 кл. Квітень Манійчук М.М.
2 клас
1. Екскурсія до бібліотеки(вибір книг) 2 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Глядач у бібліотеці 2 кл. Жовтень Манійчук М.М.
3. Слухач у бібліотеці 2 кл. Грудень Манійчук М.М.
3 клас
1. Вересневі зустрічі в шкільної бібліотеці 3 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. ДБА для молодших школярів 3 кл. Вересень Манійчук М.М.
3. Самостійний вибір книг в бібліотеці 3 кл. Вересень Манійчук М.М.
4. Ділова ігра 3 кл. Вересень Манійчук М.М.
5. Художні та науково-художні джерела інформації 3 кл. Лютий Манійчук М.М.
4 клас
1.. Вересневі зустрічі в шкільної бібліотеці 4 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Альбоми,карти, атласи 4 кл. Листопад Манійчук М.М.
3. Твоє довідкове бюро 4 кл. Грудень Манійчук М.М.
4. Помічники у виборі книг та інших джерел інформації 4 кл. Лютий Манійчук М.М.
5. Художня та науково-пізнавальна книга. 4 кл. Квітень Манійчук М.М.
5 клас
1. Вересневі зустрічі в шкільної бібліотеці 5 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Твої помічники у виборі книги 5 кл Листопад Манійчук М.М.
3. Самостійний вибір книг 5 кл. Листопад Манійчук М.М.
6 клас
1. Вересневі зустрічі в шкільної бібліотеці 6 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Вибір книги 6 кл. Жовтень Манійчук М.М.
7 клас
1. Книга і бібліотека. Їх роль та значення 7 кл. Жовтень Манійчук М.М.
2. Самостійний вибір книги 7 кл. Грудень Манійчук М.М.
3. Каталоги і картотеки бібліотеки 7 кл. Вересень Манійчук М.М.
8 клас
1.. Як вибрати книгу. ДБА бібліотеки 8 кл. Лютий Манійчук М.М.
2. Використання різних типів бібліотечних посібників при виборі літератури 8 кл. Вересень Манійчук М.М.
4. Вміння бути читачем 8 кл. Квітень Манійчук М.М.
9 клас
1. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури 9 кл. Жовтень Манійчук М.М.
10 клас
1. Мистецтво бути читачем 10 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. Читач у наукової бібліотеці 10 кл. Квітень Манійчук М.М.
11 кл.
1. Мистецтво бути читачем 11 кл. січень Манійчук М.М.
2. Читач у наукової бібліотеці 11 кл. лютий Манійчук М.М.

2. Становлення і розвиток виховної системи бібліотеки. Робота з батьками

2.1. Громадське виховання. Морально-правове виховання

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. «Художня література про права дитини», вікторина 5-11 кл. Лютий Манійчук М.М.
2. «Про що розповідає наш Державний Прапор?», урок громадянськості 5-11 кл. Жовтень Манійчук М.М.
3. «Доля моя – в долі України», діалог читачів 10 кл. Жовтень Манійчук М.М.
4. «Служба довіри», інформаційна година 7-11кл. Жовтень Манійчук М.М.
5. «Конвенція про права дитини»,інформаційна година 8-9 кл. Листопад Манійчук М.М.
6. Т.Г.Шевченко
«Добрі книжки доброї людини», огляд літератури 5-9 кл. Березень Манійчук М.М.

2.2. Патріотичне виховання. Краєзнавство. Народознавство.

Мета: виховання національної свідомості, патріотизму.

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Тематичні полиці з краєзнавства: «Мій край-моя історія» 1-11 кл. Протягом року Манійчук М.М.
2. «Тато, мама і я – українська сім*я», ранок 3-4 кл. Листопад Манійчук М.М.
3. «Письменники ГУЦУЛЬЩИНИ», літературна година 8 кл. Грудень Манійчук М.М.
4. «Державні та народні символи України», бесіда 3-6 кл. Грудень Манійчук М.М.
5. Т.Г. Шевченко – видатний укр.. поет, письменник, художник, громад.діяч 1-11 кл. Березень Манійчук М.М.
6. «Великдень – свято свят», інформаційна година 3-5 кл. Квітень Манійчук М.М.
7. «Пам*ять серця», літературна година до 2-ї річниці революції гідності 7-8 кл. Лютий Манійчук М.М.

2.3. Екологічне виховання

Мета: виховання в учнів почуття відповідальності за стан природи, її неповторність

№п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. «Збережемо землю нашу глибокою і зеленою»,тематичний стелаж 5-10 кл. Вересень Манійчук М.М.
2. «Цей чудовий світ тварин», година цікавих повідомлень 5-6 кл. Жовтень Манійчук М.М.
3. «Допоможи природі», година спілкування 10 кл. Квітень Манійчук М.М.
4. Виставка рефератів на екологічну тематику 7-1 1 кл. Жовтень Манійчук М.М.
5. «Природа і людина»,урок громадянськості 4-5 кл. Жовтень Манійчук М.М.

2.4. Профорієнтація. Фізичне і трудове виховання

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. «Професії наших батьків», усний журнал 2-3 кл. Жовтень Манійчук М.М.
2. «Шлях до професії», огляд літератури 9-1 1кл. Жовтень Манійчук М.М.
3. «Наш товариш – світлофор», книжкова виставка 2-7 кл. Вересень Манійчук М.М..
4. «Не нашкодь собі», тематична полиця 5-1 1 кл. Вересень Манійчук М.М.
5. «Цикавинки звідусіль», хвилини цікавої інформації 10 кл. Жовтень Манійчук М.М.

2.5. Здоровий спосіб життя

Мета: мотивація здорового способу життя; набуття знань і досвіду щодо власної безпеки і виховання відповідального ставлення до власного здоров’я.

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. «Якщо хочеш бути здоровим – будь», година спілкування 6 кл. Грудень Манійчук М.М.
2. «Хочеш жити – кидай курити», підбірка літератури 7- 11 кл. Грудень Манійчук М.М.
3. «Зумій сказати «НІ!»,тематична полиця 5-1 1 кл. Жовтень Манійчук М.М.
4. «Я обираю здоров*я», огляд літератури 7-9 кл. Вересень Манійчук М.М.

2.6. Художньо-естетичне виховання

Мета: розвиток творчого потенціалу кожної людини. Забезпечення реалізації кожного особистістю її нахилів і здібностей.

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка.
1. Літературні викладки до: · Міжнародного дня музики; · Дня фізичної культури і спорту; · Всеукраїнського дня бібліотек; · Дня українського козацтва; · Дня української писемності та мови. 5-10 кл. 5-11 кл. 1-11 кл. 5-11 кл. 3-11 кл. 28.09 Вересень Вересень Жовтень Листопад Манійчук М.М.
2. «Я і мої товариші», бесіда 4-11 кл. Жовтень Манійчук М.М.
3. «Телефонна розмова», бесіда 9 кл. Січень Манійчук М.М.

2.7. На допомогу шкільній програмі

Мета: допомогати учням засвоїти шкільну програму

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка про виконання
1. Тиждень безпеки дорожнього руху 01.09 – 09.09 Манійчук М.М.
2. Свято до Всеукраїнського Дня бібліотек «Книжкова скарбниця» ( за окремим планом) 30.09. Манійчук М.М.
3. Участь у заходах з підготовки до Дня Учителя 01.10 Манійчук М.М.
4. Декада точних наук Жовтень Манійчук М.М.
5. «Посвята першокласників у мешканці Шкільного царства» 22.10 Манійчук М.М. кл.кер.
6. Шкільний етап турніру «Що? Де? Коли?» Листопад Малюк Л.О. Ватінова Ю.С.
7. Декада точних наук Листопад Манійчук М.М.
8. Виставка «Єдина Україна» Листопад Манійчук М.М.
9. Тиждень правового виховання Листопад Манійчук М.М.
10. Тиждень військово-патріотичного виховання Грудень Манійчук М.М.
11. Літературна вітальня «Барвінок» Квітень Манійчук М.М.
12. Оновлення постійно діючих тематичних виставок літератури Протягом року Манійчук М.М.
13. Виставка матеріалів до Дня Соборності України 22.01 22.01 Манійчук М.М.
14. Декада англійської мови Лютий Манійчук М.М.
15. Тиждень книги (окремий планом) 25.03 – 31.03 Манійчук М.М.
16. Всесвітній День здоров’я 07.04 Манійчук М.М.
17. Міжнародний день пам’яті трагедії на ЧАЕС 26.04 Манійчук М.М.
18. Свято «Шануймо кращих!»: Нагородження у номінації «Кращий читач» тощо. 26.04 Манійчук М.М.
19. День цивільної оборони Квітень Манійчук М.М.
20. Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 31.05 . Манійчук М.М.

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

№ з/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Комплектування фонду бібліотеки краєзнавчою літературою,літературою з історії України, методичною,довідковою,науково-популярною та програмною літературою Протягом року Манійчук М.М.
2. Придбати книги на допомогу класному керівникові, а також для позакласного читання Протягом року Манійчук М.М.
3. Продовжити благодійну акцію «Подаруй книгу бібліотеці» Протягом року Манійчук М.М.
4. Скласти анкети на списання застарілої літератури Травень Манійчук М.М.

3.2. Збереження фонду підручників та художньої літератури

№ з/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Постійно здійснювати ремонт літератури Протягом року Манійчук М.М.
2. Ліквідувати заборгованість бібліотечних книг До жовтня Манійчук М.М.
3. Проводити роботу щодо знепилення книжкового фонду Протягом року Манійчук М.М.
4. Упорядкувати підручники на стелажах До жовтня Манійчук М.М.
5. Продовжити ведення картотеки підручників Протягом року Манійчук М.М.
6. Проводити рейди-перевірки по класам щодо збереження підручників 1 раз на чверть Манійчук М.М.
7. Очистити фонд від застарілих підручників, не придатних до використання видань Квітень Манійчук М.М.
8. На засіданні Ради школи виступити з питанням про забезпечення учнів школи підручниками Вересень Манійчук М.М.
9. Оформити заміну загублених читачами книг Жовтень-листопад Манійчук М.М.

4. Робота з читацьким активом бібліотеки

№ з/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Залучення активістів-учнів для допомоги в роботі бібліотеки: · Технічна обробка · Ремонт книг · Штемпелювання книг · Розстановка літератури · Ліквідація читацької заборгованості 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року Манійчук М.М.
2. Провести акцію « Подари бібліотеці книгу» 1-11 к.л Вересень Манійчук М.М.

5. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками та батьками

«Бути гарнім педагогом – це бутисправжнім реформатором

майбутнього життя України,бути апостолом правди і науки»

№ з/п Назва заходу та технологій Катего-рія читачів Термін виконання Відповіда-льний Примі-тка
1. Виступи на зборах з питаннями збереження підручників 1-11 кл. Вересень,травень Манійчук М.М.., кл.керівники
2. Підбір класним керівникам літератури для роботи з батьками 1-11 кл. Протягом року Манійчук М.М.
3. Тематична полиця нової літератури до нового навчального року 1-11 кл. Вересень Манійчук М.М.
4. Оформлення замовлень на літературу до педради Протягом року Манійчук М.М.

6. Заходи щодо обладнання шкільної бібліотеки

№ з/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Ремонт бібліотеки Червень Завгосп.
2. Санітарно-гігієнічна обробка приміщення бібліотеки Щотижня Манійчук М.М.
3. Придбати канцтовари для роботи Жовтень Манійчук М.М.
4. Озеленення бібліотеки протягом року Манійчук М.М.

7. Професійний розвиток бібліотекаря

№ з/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Оперативне ведення документації бібліотеки Протягом року Манійчук М.М.
2. Систематичне відвідування методичних семінарів шкільних бібліотекарів, методичних об*єднань і обмін досвідом роботи За планом управління освіти Манійчук М.М.
3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів Протягом року Манійчук М.М.
3. Удосконалювати роботу на сайте бібліотеки Протягом року Манійчук М.М.
4. Оформлення документації по створенню медіа теки школи Протягом року Манійчук М.М.
Кiлькiсть переглядiв: 618