Положення

про конкурс «Учень року»

1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Учень року» проводиться щорічно Учнівським комітетом та адміністрацією школи з метою розвитку творчих здібностей дітей, стимулювання навчальних досягнень учнів.

1.2. Мета конкурсу:

- пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу;

- створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків;

- стимулювання творчого самовдосконалення учнів;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових і спеціальних дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи;

- пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження;

- стимулювання пізнавальної активності та творчої діяльності учнів в урочний та позаурочний час.

2. Організація та проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щорічно впродовж навчального року.

2.2. Учасником конкурсу може бути кожен учень школи.

2.3. Для організації та проведення конкурсу наказом директора школи створюється оргкомітет та журі.

2.4. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:

- проводить організаційну та роз’яснювальну роботу щодо підготовки та проведення конкурсу;

-забезпечує порядок проведення конкурсу.

2.5. Журі конкурсу:

- визначає критерії оцінювання результатів кожного туру конкурсу;

- проводить експертну оцінку результатів, успіхів і досягнень класів;

- оприлюднює результати кожного туру конкурсу;

- узагальнює результати конкурсу.

2.6. До складу журі входять представники учнівського, педагогічного та батьківського колективів.

2.7. Моніторинг досягнень учнів проводиться протягом навчального року.

2.8. Конкурс на звання «Учень року» організовується в таких номінаціях:

«Інтелект року»,

«Дослідник року»,

«Талант + творчість»,

«Лідер року»,

«Відкриття року»,

«Спортсмен року»,

«Актор року»,

«Гордість школи»,

«Зразковий школяр»,

«Допитливий розум»,

«Наполегливість + натхнення»,

«Перша сходинка».

ІІІ.Етапи конкурсу

Відбірковий етап: відбувається в колективах класів.

Термін : жовтень.

Мета: висування учасників Конкурсу від класу шляхом обговорення або самовисування кандидатур.

Перший етап (заочний): презентація учасників Конкурсу.

Термін: листопад.

Форма презентації: «Портфоліо» учасника слід оформляти на аркуші паперу формату 85х 122 см, він містить розділи:

• П.І.Б,,фото учасника; клас; життєвий девіз;

• найважливіше про себе: Я-людина, Я-учень, Я- і мої близькі;

• мої особисті досягнення : участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;

• світ моїх захоплень;

• авторські роботи: вірші, проза, фото виробів тощо;

• «портрет» мого ідеалу особистості : опис образу або конкретної людини з аргументацією: які риси цієї людини й чому хотів би мати учасник.

Презентацію можна доповнити фотокартками, малюнками тощо

Максимальна оцінка : 12 балів.

Критерії оцінювання: глибина змісту роботи; творчий рівень «Портфоліо»; наявність оригінальної ідеї, що поєднує всі розділи, естетичність оформлення.

Другий етап : практичний тур «Інтелектуальний марафон»

Мета: відбір учасників Конкурсу для фіналу.

Термін : січень.

Форма заходу: тестування учасників за паралелями класів з 10-ти розділів знань:

1. Історія рідного краю.

2. Математика.

3. Українська мова та література.

4. Історія.

5. Фізика.

6. Хімія.

7. Біологія.

8. Географія.

9. Культура.

10. Етика і етикет.

По три питання з кожного розділу.

Максимальна оцінка -30 балів.

Критерії оцінювання: правильність відповіді. (Додатково додаються бали за успішність в навчанні).

До фіналу допускається чотири учасника.

Третій етап: фінал Конкурсу «Учень року»

Термін : квітень

Мета: підсумки конкурсу, оголошення переможців, нагородження.

Форма заходу : свято «Симбіоз розуму, добра й краси», на який запрошують конкурсантів та представників класів.

Завдання фіналістам

1.Візитна картка учасника «Світ, у якому живу» (самопрезентація учасників).

Питання, які необхідно висвітлити в самопрезентації:

• кілька слів про себе;

• моє ставлення до світу;

• моя формула успіху;

• найважливіша подія в моєму житті;

• шлях до моєї мрії.

Усі положення необхідно аргументувати.

Максимальна оцінка : 8 балів.

Тривалість виступу: 5 хвилин.

Критерії оцінювання:

• вичерпне розкриття особистісних рис, широти інтересів;

• оригінальність форми виступу;

• використання декількох мов спілкування;

• артистичність;

• культура мовлення;

• видовищність;

• емоційність;

• зовнішній вигляд;

• використання ТЗ (можлива електронна презентація).

2.Експромт «Моя позиція»

Відповідь без підготовки на запропоновану тему.

Максимальна оцінка : 8 балів.

Критерії оцінювання:

• самостійність думки;

• уміння аргументувати позицію;

• оригінальність мислення;

• діалог з аудиторією;

• культура мовлення;

• почуття гумору.

3.Захист творчого проекту (панно, виріб, макет тощо).

Теми:

• «Мрія , втілена в…»

• «Краса світу й світ краси»

• «Усе живе тільки від живого»

Максимальна оцінка: 8 балів

Тривалість проекту : 5 хв.

Критерії оцінювання:

• розкриття теми та ідеї проекту;

• обґрунтування його актуальності;

• оригінальність втілення ідеї проекту;

• культура мовлення;

• естетика оформлення.

2.9. Звання «Учень року» присвоюється в одній з вищеназваних номінаціях демократичним шляхом.

3. Умови проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться за наступними критеріями оцінювання діяльності учнів:

Академічний компонент: середньоарифметичний бал з предметів, що вивчаються.

Творчо-соціальний компонент: участь у предметних олімпіадах, роботі МАН, науково-практичних конференціях, семінарах, турнірах; активна участь у самоврядуванні школи, святкових концертах, творчих гуртках, мистецьких заходах.

Морально-етичний компонент: показник емоційно-світоглядного ставлення до себе, оточуючих людей, навколишнього світу.

3.2. Списки домінантів затверджуються Радою школи щорічно (травень).

3.3. До положення можуть вноситися зміни Радою школи.

4. Нагородження переможців

4.1. Результати конкурсу доводяться до відома громадськості.

4.2. Підсумки та нагородження організовуються щорічно у квітні під час «Балу олімпійців».

4.3. Учні-переможці нагороджуються дипломами в одній із номінацій.

Кiлькiсть переглядiв: 231