«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2015 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО АДМІНІСТРАТОРА

 • Прийти в школу за годину до початку першого уроку (о 7год. 50 хв.), перевірити санітарний стан школи, перевірити присутність чергових вчителів та присутність на постах учнів чергового класу.
 • Розпочати чергування з прийому дітей у вестибюлі, перевірки змінного взуття.
 • О 8 год.00 хв. відкрити учительську та перевірити наявність класних журналів та їх видачу.
 • З 8 год.20 хв. перевірити покласно проведення індивідуальних занять в класах та курсів за вибором, які винесені на 0 урок.
 • На першому уроці перевірити наявність шкільної форми (в класах, де проводяться письмові контрольні роботи, дану перевірку не проводити).
 • Після першого уроку перевірити вчасність подання заявки кількості учнів для харчування в шкільній їдальні та відмітку про кількість відсутність учнів в шкільному журналі обліку відвідування учнями школи.
 • Під час перерв контролювати за чергуванням учнів та чергових вчителів.
 • Проводити контроль за організацією харчування учнів у шкільній їдальні, своєчасністю накриття столів. Контролює присутність класних керівників в їдальні під час харчування учнів.
 • Разом із заступником директора школи відповідальним за складання розкладу й організацій заміни уроків контролювати вчасність початку уроків, спізнення на уроки вчителів та учнів школи, організацію і проводення заміни уроків.
 • Конролювати за своєчасною передачею журналів вчителями під час перерв.
 • Проводити контроль за організацією і проведенням додаткових занять, факультативів, гуртків та інших позакласних заходів.
 • В кінці чергування перевірити санітарний стан школи, наявність журналів, закрити учительську.
 • Результати чергування записати в журнал чергового адміністратора.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЧЕРГОВОГО КЛАСУ

 • Класний керівник чергового класу є старшим черговим вчителем по школі(поверху). Виконує розпорядження чергового адміністратора.
 • Чергування класного керівника чергового класу розпочинається о 8.40 год.
 • Розподіляє обов”язки чергових між учнями класу.
 • Здійснює контроль за виконанням обов”язків чергових учнями класу до початку занять, під час перерв та по закінченню занять.
 • Контролює перевірку черговими учнями наявності змінного взуття та шкільної форми у школярів перед початком занять.
 • Фіксує факти спізнень учнів на інформування, фіззарядку та на перший урок.
 • Контролює чергування учнів у шкільній їдальні.
 • Перевіряє разом з черговими учнями проведення вологого прибирання класних приміщень по закінченню уроків.
 • Стежить за порядком і дисципліною у школі під час перерв.
 • Забезпечує учнів класу пов'язками (бейджиками) чергових.
 • В кінці кожного дня подає звіт про чергування черговому адміністратору.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ВЧИТЕЛЯ

 • Розпочинає чергування о 8.40 год.
 • Виконує всі розпорядження старшого чергового вчителя та чергового адміністратора
 • Відповідає за налагодження дисципліни і порядку серед учнів до початку занять у вестибюлі школи.
 • Контролює наявність змінного взуття та шкільної форми.
 • Відповідає за дисципліну і порядок під час перерв на своєму посту.
 • В кінці кожного дня подає звіт про чергування черговому адміністратору.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

· 1.Відповідає за:

· ·Реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і його органів на місцях;

· ·Успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

· ·Своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

· ·Комплектування школи працівниками і учнями;

· ·Підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, курсової підготовки, організацію їх самоосвіти;

· ·Здійснення всеобучу і профорієнтаційну роботу;

· ·Виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;

· ·Впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи педагогів;

· ·Здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками школи;

· ·Дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

· ·Згуртованість педагогічного і загальношкільного колективу;

· ·Створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання в школі санітарно-гігієнічного режиму;

· ·Зразковий стан господарства школи, правильне використання навчально-матеріальної бази, економне і доцільне витрачання кредитів;

· ·Здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

· ·Своєчасну звітність про роботу школи.

· 2.Контролює та керує:

· а) безпосередньо:

· ·Діяльністю своїх заступників по навчальній та виховній роботі, військового керівника;

· ·Роботою заступника директора по господарській частині і діяльністю всього адміністративно-управлінського персоналу;

· ·Роботою педагогічної ради школи;

· ·Навчально-виховною роботою вчителів інформатики, фізики, історії, образотворчого мистецтва, ДПЮ, фізкультури, трудового навчання;

· ·Діяльністю класних керівників;

· ·Роботою бібліотекаря шкільної бібліотеки;

· ·Роботою з батьками;

· ·Роботою груп продовженого дня;

· ·Кошторисно-фінансовою діяльністю;

· б) опосередковано:

· ·Вчителями інших навчальних предметів (через заступників по навчальній роботі);

· ·Роботою обслуговуючого персоналу (через заступника директора по господарській частині).

· 3.Організовує:

· а) безпосередньо:

· ·Виконання постанов уряду про школу, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти та його органів на місцях;

· ·Підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків;

· ·Планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;

· ·Роботу педагогічної ради;

· ·Підвищення ділової кваліфікації працівників школи;

· б) опосередковано:

· ·Виконання навчальних планів і програм, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступників по навчальній роботі);

· ·Проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника цієї роботи і класних керівників);

· ·Впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику роботи педагогів;

· ·Створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

· 4.Погоджує свою роботу з:

· ·МК профспілки;

· ·Міським відділом освіти.

· 5.Веде облік:

· ·Особового складу працівників школи, а також учнів (первинний облік при допомозі діловода);

· ·Бланків атестатів, свідоцтв, похвальних грамот та інших документів;

· ·Прибуття працівників школи на роботу (за допомогою своїх заступників);

· ·Виконання загальношкільного плану роботи;

· ·Успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступниками по навчальній роботі);

· ·Виконання заходів, прийнятих педагогічною радою, загальними зборами колективу тощо;

· ·Забезпечення школи навчально-матеріальною базою за даними осіб, які відповідають за неї;

· ·Виконання кошторису школи.

· 6.Звітує:

· ·Про стан навчально-виховної, фінансово-господарської роботи перед міським відділом освіти;

· ·Про роботу школи перед місцевими органами.

· 7.Складає і підписує:

· ·Загальні документи, що регулюють роботу школи;

· ·Накази, розпорядження по школі;

· ·Аналізи уроків, пропозиції щодо їх поліпшення;

· ·Листи школи (офіційні), відповіді на листи батьків та інших громадян;

· ·Документи про успішність і поведінку учнів;

· ·Протоколи засідань педагогічної ради;

· ·Інформації і довідки школи;

· ·Статистичні звіти і фінансові документи;

· ·Трудові книжки працівників школи;

· ·Акти прийому і передачі школи, фінансово-господарських ревізій;

· ·Перспективний, річні й тижневі плани роботи школи (в складанні бере участь заступник);

· ·Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, складенні заступниками директора по навчальній та виховній роботі, заступником директора по господарській частині.

· 8.Користується правами:

· ·Приймати на роботу і звільняти педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу та визначає їх функціональні обов’язки;

· ·Вживати заходів заохочення і стягнення до працівників школи, учнів;

· ·Представляти працівника школи до нагород;

· ·Представляти школу перед громадськістю;

· ·Затверджувати структуру і штатний розклад школи;

· ·Складати угоди, відкривати рахунки в установах банків;

· ·Розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА ПО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ

Відповідає за:

 • Правильну організацію навчальної роботи в 5-11 класах;
 • Правильність планування навчальної роботи;
 • Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови;
 • Ведення класних журналів та іншої документації в 5-11 класах;
 • Підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи в 5-11 класах;

Контролює та керує:

Безпосередньо:

 • Роботою вчителів 5-11 класів; зокрема діяльністю вчителів певного циклу навчальних предметів;
 • Роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів, виховання в них свідомого ставлення до навчання;
 • Проведення контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;
 • Підготовкою до екзаменів;
 • Роботою завідуючих навчальних кабінетів.

Опосередковано:

 • Роботою по плануванню навчального матеріалу. Оформлення шкільної документації;
 • Роботою предметних гуртків для учнів, факультативних занять учнів;
 • Підготовку і проведення загально-шкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних вечорів і т.д.);
 • Взаємовідвідування навчальних занять і відкритих уроків.

Погоджує:

 • Свою діяльність з директором і з іншим заступником директора по навчальній роботі.

Інструктує і консультує:

 • Проведення вчителями навчальних занять і їх самоосвіту;
 • Складання планів і звітів вчителями і класними керівниками;
 • Роботу педагога-організатора. Учнівський актив з питань організації навчальної праці;
 • Батьківський актив з проблем навчання і виховання учнів.

Веде облік:

 • Уроків та інших навчальних занять, проведених вчителями;
 • Роботи предметних комісій і методичних об’єднань;
 • Реалізації календарних і тематичних планів.

Звітує:

 • Про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педрадою.

Складає:

 • Розклад факультативних занять і консультацій. Розклад гурткової роботи;
 • Графіки контрольних робіт;
 • Розклад екзаменів;
 • Статистичні звіти про навчальну роботу в класах;
 • Табелі на зарплату вчителів;
 • Проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчальної роботи;
 • Характеристики вчителів та атестаційних.

Користується правом:

 • Коли немає в школі директора, заступати його і розв’язувати загально-шкільні питання самостійно;
 • Представляти учнів і вчителів до відзначення;
 • Вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку школи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Забезпечує:

 • систему виховної роботи в школі, основою якої є національно-культурне відроджєння, відновлення історичної пам’яті, формування національної самосвідомості учнів, становлення національної школи, національної системи виховання.

Керується:

 • правовими актами України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом України “Про освіту”, нормативними документами Міністерства освіти України, органів освіти.

Відповідає за:

 • активність і культуру поведінки учнів, зайнятість у гуртках, секціях, об’єднаннях;
 • запити, нахили, інтереси школярів, виявлення учнів, які потребують особливої уваги;
 • якісний склад, рівень знань і професійних вмінь педагогічних працівників школи для здійснення позанавчальної роботи;
 • особливості мікрорайону школи, соціально-педагогічний “портрет” сімей учнів, можливості залучення батьків до виховної роботи в школі, виявлення сімей, які потребують особливої педагогічної уваги;
 • залучення до співпраці зі школою позашкільних та культурно-освітніх закладів,державних установ та громадськиї організацій;
 • стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи школи, перспективи її поповнення та зміцнення;
 • організацію діяльності педагогічного колективу (класних керівників, вихователів,керівників гуртків та клубів за інтересами, консультантів органів самоврядування,педагогів-організаторів по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями);
 • формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі; національне такультурне відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови;
 • організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток творчих таінтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами;
 • організацію морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів;
 • за захист прав та інтересів учнів;
 • надання допомоги і організації роботи органам учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких формувань;
 • організацію літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;
 • охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію відпочинку у канікулярний час;
 • організацію роботи з батьками, спрямування діяльності батьківського комітету на національно-культурне відродження;
 • організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги;
 • організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • роботу з дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних і малозабезпечених сімей; соціальний захист неповнолітніх при розгляді питань, пов’язаних з вирішенням їх долі.

Контролює та керує:

а)безпосередньо:

 • роботою класоводів та класних керівників;
 • роботою вчителів з питань організації виховної діяльності учнів;
 • роботою методичного об’єднання класних керівників школи;
 • роботою педагога-організатора.

б)опосередковано:

 • роботою учнівського самоврядування;
 • роботою обслуговуючого персоналу.

Організовує:

 • реалізацію в роботі школи концепції національного виховання підростаючого покоління України;
 • позаурочну виховну роботу з врахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва;
 • планування виховної роботи школи;
 • роботу гуртків, секцій, об’єднань за інтересами учнів;
 • методичну роботу класних керівників;
 • проведення загальношкільних виховних заходів;
 • взаємовідвідування вчителями та класними керівниками класних заходів виховного характеру;
 • оформлення шкільної документації з питань виховної роботи школи;
 • роботу по охороні здоров’я учнів і вчителів, формуванню у школярів здорового способу життя.
 • класних керівників та відповідає за роботу з дітьми з неблагонадійних сімей, з правопорушниками школи, залучає до роботи з ними батьківську громадськість і інших зацікавлених осіб.

Складає:

 • розклад позакласної виховної роботи і відповідає за його виконання;
 • проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань виховної позакласної роботи;
 • встановлену звітну документацію;
 • санітарно-гігієнічний режим роботи школи і контролює його виконання;
 • графік чергування учнів та вчителів по школі та в шкільній їдальні, відповідає за виконання цього графівка.

Погоджує:

 • Свою роботу з директором і з заступником директора з навчально-виховної роботи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ РОБОТІ

Відповідає :

 • за збереження шкільного приміщення та майна;
 • за матеріальне забезпечення і організаційне проведення поточного ремонту, господарське забезпечення навчального процесу, організацію харчування учнів;
 • за своєчасну і якісну підготовку шкільного приміщення допочатку навчального виховного процесу;
 • за своєчасну і якісну підготовку шкільного приміщення до початку навчального року і до роботи у зимових умовах;
 • за дотримання санітарно-гігієнічних вимог до навчальних і загальношкільних приміщень;
 • за проведення щотижневих оглядів шкільного майна;
 • за протипожежну безпеку;
 • за підготовку і проведення інвентарізації матеріальних цінностей і своєчасне поставлення на баланс школи навчального і іншого обладнання;
 • за своєчасне списання матеріальних цінностей, яким вийшов термін використання.

Складає:

 • проект наказу про закріплення за обслуговуючим персоналом конкретних ділянок і загальношкільних приміщень;
 • графік роботи обслуговуючого персоналу;
 • веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками школи;
 • документацію для нарахування заробітної плати навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу.
 • складає проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань господарської роботи.

Забезпечує

 • замовлення автотранспорту для потреб школи;
 • санітраний стан шкільної території, своєчасне її прибирання та вивіз сміття;
 • необхідний інвентар для робіт по благоустрою школи, для підтримання чистоти і порядку внутрішкільних приміщень.

Організовує:

 • обслуговуючий персонал для участі в суботниках, генеральному прибиранні приміщень;
 • роботу шкільної теплиці;
 • щоденне вологе прибирання у навчальних приміщеннях початкової школи, в спортивному залі, тренажерному залі, в спортивних роздягальнях;
 • роботу шкільної роздягальні.

Контролює:

 • роботуобслуговуючого персоналу;
 • витрати води та електроенергії, забезпечує їх раціональне використання, веде відповідну документацію;
 • проводить інструктаж обслуговуючого персоналу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

Організовує:

 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих таюнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;
 • діяльністьдитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.
 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;
 • наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;
 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;
 • заходищодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.
 • канікулярний відпочинок учнів;
 • літній відпочинок школярів: створення оздоровчих таборів різних типів,залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;
 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;
 • плануваннясвоєїроботи, веде у встановленому порядку документацію;
 • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;
 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;
 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;
 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

 • самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності;
 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; участь у роботі педагогічної ради школи;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • підвищення своєї кваліфікації;
 • атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;
 • надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

Відповідає за:

 • організацію роботи шкільної дитячої організації “Краяни” та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами у об’єднаннях “Країна Барвінкова” (1-4 класи), “Веселка” (5-7 класи), “Джерело” (8-11 кл.).
 • завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законодавством.
 • здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • дотриманняетичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в школі, в побуті, в громадських місцях.

Погоджує:

 • Свою роботу здиректором школи,заступником директора школи з виховної роботи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Організовує:

 • психологічне діагностування учнів школи;
 • сталу систему психологічної освіти вчителів;
 • проведення психолого-корекційної роботи з учнями;
 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;
 • психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.

Сприяє:

 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків;
 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • забезпеченнюздоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
 • підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере участь:

 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;
 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;
 • впроходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

 • самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи;
 • спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • підвищення кваліфікації;
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

 • перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє:

 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне поданнядиректору школи і до центру професійного підпорядкування річний звітупросвоюроботу.

Керується:

 • у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;

Отримує:

 • від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи.
 • професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Організовує:

 • отримання діагностичних відомостей про учнів школи.
 • взаємодії та взаємостосунки в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”.
 • проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.
 • соціально – терапевтичну допомогу.
 • правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.
 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах;
 • соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.
 • допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді
 • необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
 • дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.
 • профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”
 • роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування
 • роботу по залученню громадських організацій , творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.
 • соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

Здійснює:

 • посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій , відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю. організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;
 • захист прав дітей в суспільстві
 • корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;
 • профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму;
 • прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.
 • виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;
 • захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя;

Сприяє:

 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.
 • подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;
 • прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.
 • підвищенню свого професійного рівеня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

Приймає участь:

 • в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи;
 • засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.
 • в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;
 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;
 • в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

 • робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
 • захист професійної честі і гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і / чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 • підвищення кваліфікації.
 • проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.
 • розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ


Організовує:

 • навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
 • стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.
 • забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
 • проведення уроків й інших навчальних занять в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
 • реалізацію прийнятих в школі освітніх програм відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
 • інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
 • вивчення учнями правил охорони праці.
 • умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
 • індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.

Забезпечує

 • рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
 • виконання правил і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.
 • оперативне повідомлення керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 • покращення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
 • допуск на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
 • заміну на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно за розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
 • дотримування Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
 • підготовку до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .
 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.
 • збереження обладнання, інвертаря, матеріалів, навчальних посібників, тощо, виховання в учнів бережливе ставлення до майна навчального-виховного закладу.

Здійснює

 • вивчення індивідуальні особливості школярів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів.
 • контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
 • ведення в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
 • чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.
 • постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
 • періодичне медичне обстеження.
 • роботу в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, у період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
 • захисти учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, запобігання шкідливим звичкам учнів, пропагування здорового способу життя.
 • виконання рішення педради, нарад, шкільних комісій, наказів і розпоряджень адміністрації.
 • персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, інших заходів в школі (категорично забороняється виставляти учнів із класу під час уроків).

Бере участь:

 • у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
 • у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
 • у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
 • у засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • в обов'язкових планових загальношкільних заходах,

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
 • захист професійної честі й гідності.
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
 • захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.
 • підвищення своєї кваліфікації.
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
 • давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
 • розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

 • річний (по семестрово) календарний план роботи, затверджений директором та поурочні плани роботи.
 • самостійне планування діяльності, яка визначена його посадовими обов'язками.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи, заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Організовує:

 • роботу по формуванню колективу класу;
 • створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;
 • життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;
 • пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;
 • допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;
 • вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;
 • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;
 • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;
 • харчування учнів у шкільній їдальні;
 • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;
 • екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв.

Сприяє:

 • розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;
 • здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;
 • самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;
 • створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;
 • покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.
 • підвищенню своєї професійної кваліфікації;
 • оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:
 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.
 • постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють);
 • дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів;
 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
 • планування виховної роботи в класі;
 • ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів;
 • періодичне медичне обстеження;
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;
 • роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;
 • роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу;
 • ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;
 • зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги;
 • допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу;
 • постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин;
 • систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів;
 • анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи );
 • онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;
 • для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси;
 • проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи;
 • належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

Бере участь:

 • у роботі педагогічної ради школи;
 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників;
 • регулярне підвищення своєї кваліфікації;
 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;
 • внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист;

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИЗАВІДУЮЧОГО КАБІНЕТОМ

Відповідає за:

 • чистоту, естетичний та санітарний стан кабінету і підсобних приміщень;
 • стан збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців та інших меблів кабінету;
 • безпечний стан учнівських робочих місць, приладів, інструментів;
 • систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами і учнями та відповідне їх оформлення в журналі;
 • перевірку знань, а також виконання лаборантами та учнями правил і інструкцій з техніки безпеки;
 • щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.
 • за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному йому кабінеті;

Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:
 • виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці;
 • оформлення кабінету, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації;
 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить;
 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
 • періодичне медичне обстеження;
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;
 • складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, планує обновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів;
 • складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням;
 • створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці;
 • за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для кабінету;
 • контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

Бере участь:

 • у роботі педагогічної ради школи;
 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

 • не допускати проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи;
 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;
 • проходження атестації кабінету на добровільній основі;

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОЇ ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

Організовує:

 • роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.
 • інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.
 • пропаганду читання як форму культурного дозвілля та інтелектуального розвитку;
 • роботу читального залу;
 • облік художньої літератури і підручників в єдиній інвентарній книзі;
 • і проводить спільно з педагогічним колективом і учнівською організацією масову роботу по пропаганді книги;
 • і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін;
 • заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням;
 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;
 • дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки;
 • знання основ бібліотечно-бібліографічної грамотності, культури читання.

Здійcнює:

 • обслуговування учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг);
 • підбір літератури на вимогу читачів;
 • допомогу вчителям в підборі науково-методичної літератури, систематично інформує педагогічний колектив про новинки літератури в бібліотеці;
 • підписку на періодичні видання для фонду бібліотеки, контролює їх доставку, проводить підшивку та зберігання газет і журналів;
 • роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників, залучає до цієї роботи вчителів, учнів, батьків;
 • прийом книжкових фондів на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм;
 • у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг;
 • вивчення інтересів та запитів читачів з метою надання їм допомоги при виборі літератури з врахуванням їх загальноосвітнього рівня, вікових особливостей.
 • виховання свідомого, бережного ставлення до книги, підручників, прививає учням навички самостійної праці з книгою;
 • контакт з дитячою і іншими бібліотеками, які обслуговують учнів та вчителів;

Веде:

 • облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність;
 • сумарну книгу на художню літературу і підручники;
 • обробку всієї літератури, яка надходить до бібліотеки;
 • систематичну картотеку статей, картотеку навчальних програм, картотеку підручників;
 • каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

Має право:

 • давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами;
 • контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки;
 • брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу;
 • постійно підвищувати свій фах (методичний день при необхідності встановлюється адміністрацією школи).

Відповідає:

 • За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліотекар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;
 • За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язки з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

Розробляє:

 • і затверджує перспективні та поточні плани роботи шкільної бібліотеки;
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій учнів.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку читацьких інтересів учнів;
 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ МЕДСЕСТРИ ШКОЛИ

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;
 • обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;
 • санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів;
 • здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;
 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;
 • медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм;
 • щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.;

Здійснює:

 • медичну допомогу тим, хто її потребує;
 • профілактичні заходи;
 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;
 • облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;
 • подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи;
 • підвищення свого професійного рівеня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах;
 • контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості;
 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідимічних міроприємств;
 • аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план міроприємств, направлених на покращення здоров’я школярів;
 • заключення про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі міроприємства;

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;
 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;
 • документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо;

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи;
 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
 • одержувати від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

Відповідає:

 • за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.
 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
 • за використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».
 • за навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Працює:

 • за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями;
 • з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

Веде і планує:

 • поточну та звітну документацію;
 • свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти;

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Загальнівимоги:

 • прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи (без вимог до освіти й досвіду роботи);
 • прибиральник службових приміщень підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;
 • у своїй роботі прибиральник службових приміщень керується правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень школи; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішього трудового розпорядку школи, цією Інструкцією;
 • працює в режимі нормованого робочого дня за графіком,складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;
 • проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

 • підтримку належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці;
 • прибирання закріплених за ним службових та навчальних приміщеньшколи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо), згідно норм прибирання;
 • прибирання пилу із стін, потолку, підвіконників, меблів і килимових покриттів вручну щітками або пилососами, підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби, один раз на тиждень підбілювати стіни, мити дверні блоки, стіни в туалетах.
 • очищення урни від паперів і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає сміття і відносить його на смітник у дворі;
 • очищення та дезінфікацію унітазів, раковин та іншого санітарно-технічного обладнання;
 • дотримування правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює провітрювання останніх; вмикає та кимикає освітлення у встановленому режимі;
 • підготовку до використання з дотриманням правил безпеки необхідних миючих та дезінфікуючих розчинів;
 • дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • догляд за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослуху сповіщає про це чергового педагога;
 • обхід закріпленої за ним ділянки,на початку і в кінці кожного робочого дня, з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів;
 • дотримання робочого часу, постійно знаходиться на робочому місці з 8.00 до 15.00. Не покидати робоче місце без дозволу заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи чи директора школи;
 • чергування по школі згідно графіку чергувань, а також по виробничій необхідності згідно розпорядження адміністрації школи;
 • виконання наказів та розпоряджень директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • виконання некваліфікованих ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року під час ремонту школи (в канікулярний період);
 • негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.

Має право на:

 • отримання миючих засобів, інвентарю таіншого матеріалу для прибирання, приміщення для їх зберігання;
 • отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причинПравил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, прибиральник службових приміщень несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;
 • за завданні школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки прибиральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Періодичність виконання основних робіт
з прибирання приміщень в ЗОШ І-ІІІ ступенів №13м.Ірпеня

№ п/п Об'єкт роботи Вид прибирання Періодичність виконання робіт
1. Підлога підмітання віником паркету 4 рази на день
- Вологе протирання (крім паркету) Два рази на день
- Миття (крім паркетної підлоги без лакового покриття) і натирання мастикою Один раз на квартал
2. Меблі і інвентар для приміщень:стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальний тощо) Сухе протирання вологе протирання Щодня один раз на тиждень
стілець те саме те саме
шафа (конторська, для верхнього одягу і т.д.) сухе протирання те саме
книжкова полиця сухе протирання щодня
сейф сухе протирання через день
стенд сухе протирання Один раз на тиждень
вішалка-стійка з круглою підставкою сухе протирання Один раз на тиждень
настільний вентилятор сухе протирання Один раз на тиждень
телефон сухе протирання Щодня
машинка друкарська сухе протирання один раз на тиждень
репродуктор сухе протирання один раз на тиждень
настільна лампа сухе протирання через день
календар настільний сухе протирання через день
підставка для паперів, тощо сухе протирання через день
3. Пофарбовані поверхні: двері вологе протирання чотири рази на місяць
віконні блоки з підвіконням вологе протирання один раз на тиждень
опалювальні прилади (радіатори) вологе протирання чотири рази на місяць
стіни вологе протирання 4 рази на місяць
стеля обмітання пилу 4 рази на місяць
4. Санітарний вузол:підлога вологе протирання, миття Щодня
раковина миття Щодня
унітази миття Щодня
пісуари миття Щодня
піддони для душу миття Щодня
. рушникосушка вологе прибирання один раз на тиждень
стіни кахельні вологе протирання, миття через день
5. Малоцінний інвентар:графин з підносом миття Щодня
склянка миття Щодня
попільниця миття Щодня
портрет, картина вологе протирання Один раз на тиждень
урни, кошики опорожнення щодня
вазони поливання квітів, протирання щодня
дзеркала Чищення, протирання Один раз на тиждень, щодня
6. Вікна (які відчиняються у приміщення) миття два рази на рік

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОЖА

Загальні вимоги

 • сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи).
 • сторож підпорядкований безпосередньо заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи.
 • у своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.
 • повинен знати стан об’єкту, що знаходиться під охороною, місцятелефонного зв’язку, внутрішкільної сигналізації, протипожежної безпеки та вміти їми керуватись;
 • забороняється займатись під час чергування сторонніми справами, які не входять до посадових обов’язків сторожа;
 • працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;
 • проходить інструктаж під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи з правил охорони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

Здійснює:

 • охорону будівлі школи і шкільного майна у денний і нічний час;
 • при прийняті об’єкту під охоронуоглядає обладнання школи, впевнившись в його працездатності, про виявлені недоліки своєчасно доповідати заступнику директора школи з господарської роботи та директору школи;
 • у разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов’язаних із системати тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).
 • огляд приміщення школи, території, зробити відповідні записи в журнал чергового охоронника;
 • постійне знаходження на об’єкті, не відлучається і не закінчує роботу по охороні до передачі об’єкта під охорону іншому сторожу чи черговому;
 • при проникненні на об’єкт стороніх осіб необхідно приймає міри по затриманню порушника, використовуючи при цьому телефон, засоби сигналізації, тощо;
 • в випадках виявлення прояву правопорушень, пошкодження шкільного обладнання та інших недоліків своєчасно доповідає про це директору школи, органам внутрішніх справ;
 • під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, непошкодженості замків, грат на вікнах, систем життєзабезпечення школи;
 • при виникненні пожежі викликає пожежну охорону, приймає міри по ліквідації пожежі, діяти згідно інструкції (додаток № 11). По прибутті в школу директора а також інших перевіряючих осіб доповідати про результати чергування;
 • контроль за економікою енергоресурсів.

Має право на:

 • надання йому спеціального приміщення для власних речей.

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
 • за завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/ чи цивільним законодавством.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ

Загальні вимоги:

 • секретар-друкарка призначається на посаду і звільняється з неї директором школи;
 • на посаду секретаря-друкарки призначаються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи);
 • секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо директору школи;
 • під час виконання посадових обов'язків секретар-друкарка керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехнікою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • працює в режимі робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня;
 • взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і подання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради школи, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, керівника установи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи, установи;
 • виконувати накази та розпорядження директора школи, не покидає робоче місце без дозволу директора школи, повинна знаходитись на робочому місці з 8.00 до 17.00. Перерва на обід з 12.00 до 13.00, технічна перерва 2 рази на 15 хв. (з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00);

Здійснює:

 • виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування роботи директора школи та його заступників;
 • ведення діловодства ( особові справи учнів, вчителів, книги наказів, візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, книгу обліку відвідування учнів, книгу чергового адміністратора, та ін.);
 • отримання для директора школи, керівника установи і його заступників відомості про працівників школи, викликає за дорученням директора працівників школи, учнів;
 • телефонні переговори директора школи;
 • прийом і передачу телефонограм, записує під час відсутності директора школи, керівника установи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома;
 • роботу щодо підготовки загальних зборів працівників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор школи, керівник установи (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи, керівника установи веде і оформляє протоколи засідань і нарад;
 • контроль за канцелярськими приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора школи;
 • передачу і прийом інформації щодо роботи школи;
 • друк за вказівкою директора школи різних документів і матеріалів;
 • прийом кореспонденції, що надходить на ім'я директора школи, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі порядку і передає її після розгляду;
 • оформлення особових справ відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву;
 • слідкує за термінами виконання доручень директора школи взятих на контрол ьдиректором за призначенням конкретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки;
 • відправку кореспонденції;
 • прийом особистих заяв працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документів на підпис директору школи;
 • прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників;
 • документальне забезпечення кадрової роботи в школі, ( за згодою) веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.

Має право:

 • вимагати від працівників школи, установи а в разі необхідності й від адміністрації школи, установи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль;
 • вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил складання й оформлення документів;
 • візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи, установи;
 • вносити на розгляд адміністрації школи, установи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.

Відповідає:

 • за невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, секретар-друкарка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.
 • за завдані школі, установі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар-друкарка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством;
 • за систематизацію та збереження документації в шкільному архіві.

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИЛАБОРАНТА.

Загальні вимоги:

 • лаборант призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лаборанта;
 • лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів – заступнику директора школи з навчально-виховної роботи;
 • у своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінетів, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • постійно знаходитись на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не покидати робоче місце без дозволу заступника директора школи по господарчій частині чи директора школи;
 • працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;
 • виконувати накази та розпорядження заступника директора школи по господарчій частині та директора школи;
 • у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора школи чи його заступника з навчально-виховної роботи;
 • проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи;
 • працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.

Здійснює:

 • надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів;
 • підготовку приладів і обладнання для проведення екперементів і дослідів на уроках фізики, хімії, географії, біології тощо.
 • підготовку і проведення практичних, лабораторних робіт з даних предметів, згідно поданих заявок вчителів. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо;
 • різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться.
 • поточний ремонт приладів та обладнання в кабінетах школи згідно поданих заявок вчителів, слідкує за справністю лабораторного обладнання;
 • облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми;
 • роботи по наведенню санітарно-технічного порядку в кабінетах та лаборантських ( прибирання, конроль за збереженням меблів і обладнання );
 • допомогу вчителям в одержанні, збереженні та списанні обладнання і приладів в кабінетах школи;
 • миття хімічного посуду під час і після проведення лабораторних робіт в старших класах;
 • контроль за роботою витяжних шкафів та санітарно-технічного обладнання в кабінетах;
 • конроль за роботою електрообладнання в кабінетах;
 • розмноження за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичних матеріалів;
 • упорядковання обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації;
 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • роботу по розширенню матеріальної бази кабінету, складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаторами.

Має право:

 • забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами/інструментами, технічними засобами тощо);
 • відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом;
 • на обладнання робочого місцязгідно звстановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;
 • на спецодяг згідно норм;

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;
 • за завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством;

«Затверджую»

Директор школи

В.М.Лаврук

27 серпня 2014 року

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ І РЕМОНТУ ШКОЛИ

Загальні вимоги:

 • робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель,споруд та обладнання (далі - робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку;
 • робітник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;
 • у своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • постійно знаходиться на робочому місці з 9.00 до 16.00. Не покидає робоче місце без дозволу заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • працює в режимі нормованого робочого дня за графіком,складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;
 • виконує накази та розпорядження директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

 • підтримування в належному стані будівель і території школи;
 • підтримування в робочому стані систем центрального опалення,водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи;
 • проведення поточних ремонтних робіт різного профілю;
 • проведення сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання,механізмів;
 • проведення усунення пошкоджень обладнання, механізмівта меблів за заявками працівників школи;
 • періодичний огляд технічного стану будівель, споруд,обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань;
 • поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зварювальних, паяльних робіт;
 • монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт;
 • поточний ремонт меблів в школі, встановлювати скло в вікна, встановлювати замки в двері та виконувати інші столярні роботи;
 • обслуговування, поточний ремонт та наладку сантехнічного обладнання в школі та їдальні;
 • дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників);
 • дотримання правил санітарії в виділених для роботи працівника приміщеннях;
 • участь в щорічному ремонті в канікулярний період;
 • при відсутності заступника директора з адміністративно-господарської роботи облік необхідного для роботи обладнання та матеріалів школи;
 • чергування по школі згідно графіка чергувань, а також по виробничій необхідності;

Має право:

 • бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм;
 • забороняти використання непрацюючих та небезпечних об’єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо);
 • відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.;
 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації ремонтних робіт у школі;
 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
 • за завданні школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.
Кiлькiсть переглядiв: 173