ОХОРОНА ПРАЦІ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Контроль за інформаційним забезпеченням Примітка Відмітка про виконання
1. Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів
1.1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти, а саме: - Закон України “Про охорону праці”; - Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення”; - Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; - Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 5, 22, 38; - Закон України “Про пожежну безпеку”; - Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; - Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загаль-ноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Київ – 2001; - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”; - наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” - наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”; серпень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
2. Забезпечення видання наказів.
2.1. “Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів школи”. серпень січень Лаврук В.М. наказ
2.2. “Про призначення відповідальних осіб з питань охорони праці в 2019/2020 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.3. “Про організацію роботи з питань охорони праці в школі у 2019/2020 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.4. «Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за необхідності) серпень Лаврук В.М. наказ
2.5. “Про призначення відповідальних осіб з протипожежної безпеки у 2019/2020 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.6. “Про організацію роботи з протипожежної безпеки в школі у 2019/2020 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.11. “Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці підрозділів педагогічних працівників та технічних працівників і спеціалістів у школі у 2019/2020 навчальному році”. вересень Лаврук В.М. наказ
2.12. “Про підсумки роботи педагогічного колективу з охорони праці за І семестр 2019/2020 навчального року”. січень Лаврук В.М. наказ
2.17. “Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, запобігання нещасним випадкам”. січень Лаврук В.М. наказ
2.19. “Про призначення відповідального за організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне обстеження працівників школи ”. лютий Лаврук В.М. наказ
2.20. «Про відзначення тижня охорони праці в школі”. квітень Лаврук В.М. наказ
2.21. Про підсумки роботи з охорони праці і техніки безпеки в школі у 2019/2020 навчальному році”.. червень Лаврук В.М. наказ
3. Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорові, загальних зборах колективу, батьківських зборах
3.1. Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку в школі у 2019/2020 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
3.2. Про організацію роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки в школі у навчальному році”. серпень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.3. Про організацію роботи медичного кабінету школи. вересень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.4. Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у школі в I семестрі навчальному році”. листопад Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.5. Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом закладу освіти у 2019 році. грудень Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
3.6. Про підсумки роботи в школі з охорони праці за навчальний рік”. червень 2020 Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
4. Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці
4.1. Здійснювати проведення вступних з інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з новоприбулими працівниками. протягом року Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.2. Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з працівниками школи. протягом року Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.3. Здійснювати проведення повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками школи. двічі на рік Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.4. Здійснювати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками школи. у випадку травмування Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.5. Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. до 01.09. Мосейчук М.П. інструкції
4.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортивному залі, на спортивному майданчику. до 05.08. Пліхтяк П.В. акти
5 Організація роботи медичного кабінету
5.1. Забезпечити роботу медичного кабінету з обладнанням відповідно до нормативних вимог та забезпеченням медикаментами. протягом року Лаврук М.В. інформація
5.2. Сприяти кадровому забезпеченню медичним персоналом. протягом року Лаврук М.В. подання
5.3. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників школи, облік та збереження особових медичних книжок працівників закладу освіти. згідно графіку Лаврук М.В. медичні книжки
6. Забезпечення матеріально-технічної бази школи
6.1. Організувати роботу щодо забезпечення закладу освіти наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці. протягом року Пліхтяк П.В. інформація
6.2. Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до початку нового навчального року відповідно до нормативів з метою підписання акту прийняття школи. до 01.09. Пліхтяк П.В. акти перевірки
6.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази закладу освіти, скласти план заходів щодо виконання необхідних робіт. до 01.12. Пліхтяк П.В. план заходів
6.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані, скласти дефектні акти. до 01.10. Пліхтяк П.В. дефектні акти
6.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо готовності приладів обліку енергоносіїв, водопостачання. до 01.09. Пліхтяк П.В акти
6.6. Підготувати всі інженерні системи (опалення, холодного та гарячого водопостачання) до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіку. до 01.09. Пліхтяк П.В інформація
6.7. Привести у належний стан всі підсобні приміщення, теплорамку, щитову, забезпечити їх надійне закриття. до 01.09. Пліхтяк П.В інформація
6.8. Підготувати план проведення капітального та профілактичного ремонту. жовтень Пліхтяк П.В план заходів
7. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм
7.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти за наступними критеріями: - природне та штучне освітлення, організація зорової роботи учнів; - повітряно-тепловий режим; - водопостачання та каналізація; - вентиляція та опалення; - обладнання основних та підсобних приміщень; - організація харчування; - організація медичного обслуговування; - санітарно-гігієнічне виховання; - самообслуговування. листопад, червень Лаврук В.М. довідка
7.2. Здійснювати контроль за санітарний станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями школи. протягом року учителі довідка
7.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних кімнатах, спортивній залі, майстернях. протягом року зав. кабінетами наказ
7.4. Організувати санітарно-гігієнічне чергування учнів, вчителів, технічного персоналу в навчальних кабінетах та приміщеннях школи. Забезпечити своєчасне їх прибирання. протягом року класні керівники наказ графік
7.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях. Узагальнити результати в кінці навчального року. двічі на місяць червень медична сестра довідка
7.6. Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарно-технічних приладів. У разі необхідності готувати акти. протягом року Пліхтяк П.В. акти
8. Організація роботи з протипожежної безпеки
8.1. Здійснити забезпечення школи засобами протипожежної безпеки у необхідній кількості. до 15.08. Пліхтяк П.В інформація
8.2. Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях школи до 15.08. Пліхтяк П.В план заходів
8.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції. протягом року Пліхтяк П.В план заходів
8.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення від легкозаймистих предметів. до 01.09. Пліхтяк П.В інформація
8.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними та технічними працівниками школи протягом року Пліхтяк П.В Вінтоняк О.В. згідно графіку
8.6. Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за призначенням. протягом року Пліхтяк П.В згідно плану
8.7. Забезпечувати порядок збереження і використання легкозаймистих матеріалів. протягом року Пліхтяк П.В згідно плану
8.8. Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж у відповідності до Правил їх влаштування. липень Пліхтяк П.В акт
8.9. Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального захисту. постійно Пліхтяк П.В інформація
8.10. Розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням. Узагальнити результати роботи в кінці навчального року. вересень протягом року червень Пліхтяк П.В план заходів довідка
8.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації. до 01.09. Пліхтяк П.В план-схема
9. Організація роботи з питань охорони праці та здоров’я
9.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку. до 15.08 Лаврук В.М. наказ
9.2. Призначити склад комісії з охорони праці та техніки безпеки. до 01.09. Лаврук В.М. наказ
9.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки педагогічних працівників, відпові-дальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки. згідно графіку Вінтоняк О.В. наказ
9.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з питань охорони праці. грудень, травень Лаврук В.М. наказ
9.5. Організувати навчання та перевірку знань працівників школи з питань охорони праці вчителів-предметників. квітень Вінтоняк О.В. наказ
9.6. Забезпечити технічних працівників миючими засобами та засобами гігієни. протягом року Пліхтяк П.В інформація
9.7. Організувати роботу щодо підготовки школи до осінньо-зимового періоду. жовтень –листопад Пліхтяк П.В план заходів
9.8. Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного огляду працівниками школи згідно графіку Лаврук В.М. наказ
9.9. Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. вересень Пліхтяк П.В план заходів
9.10. Організувати роботу щодо створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого травматизму. протягом року Пліхтяк П.В Вінтоняк О.В наказ
9.11. Організувати роботу щодо підготовки школи в осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів. вересень Пліхтяк П.В план заходів
9.12. Надавати можливість проходження позачергового медичного огляду працівникові, якщо він пов’язує погіршення здоров’я з виконанням трудових обов’язків. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.13. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів фізики, хімії, біології. інформатики, спортивного залу, навчальних майстерень, туалетів. Здійснювати контроль та узагальнити результати. протягом року червень Пліхтяк П.В довідка
9.14. Надавати відпустку або її частину членам адміністрації та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з санаторно-курортного лікування. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.15. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. згідно графіку Лаврук В.М. наказ
9.16. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем згідно орієнтованому переліку посад працівників з ненормова-ним робочим днем, розробленого Міністерством освіти і науки України 11.03.1998 та погодженого з ЦК профспілки працівників освіти і науки України 06.03.1998. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.17. Надавати відпустку без збереження заробітної плати або частковим її збереженням не більше 15 календарних днів на рік. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.20. Забезпечити доплату сторожам у розмірі 40% за роботу в нічний час. протягом року Лаврук В.М. наказ
9.21. Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці. червень Лаврук В.М. наказ
9.22 Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони праці і техніки безпеки для працівників школи згідно штатного розпису (за необхідністю) серпень Пліхтяк П.В наказ
Кiлькiсть переглядiв: 146