ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ
1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів,державних, програм з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму, а саме: -Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного бла- гополуччя населення”; -Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; -Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 22, 38; -Закон України “Про охорону дитинства”; -Закон України “Про дорожній рух”; -Закон України “Про пожежну безпеку”; -Закон України “Про питну воду”; -Закон України від 05.07.2001 №2586 “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”. вересень Мосейчук М.П. Лаврук М.В. Інформація
2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу; вересень Мосейчук М.П. Лаврук М.В. Інформація
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”. вересень Вінтоняк О.В. Інформація
4. -Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; -Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,підприємствах підпорядкованих Міністертву освіти і науки України”; -Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”; -Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”; вересень Вінтоняк О.В.. Інформація
.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Провести перевірку санітарного стану школи перед початком навчального року – освітлення, вентиляції, наявність обладнання в спортивному залі, харчоблоці, класах, майстернях. 26.08.2019 Медсестра, директор школи, райСЕС Інформація
2. Підготовити медичний кабінет до роботи – забезпечити його вагою, ростоміром, кушеткою, таблицями для визначення гостроти зору,тонометром. 27.08.2019 Медсестра Інформація
3. Доповнити папку методичними рекомендаціями, наказами, інструкціями по медичному обслуговуванню школярів 27.08.2019 Медсестра Інформація
4. Скласти план роботи медичного персоналу школи на навчальний рік. 30.08.2019 Медсестра Інформація
5. Скласти план та графік проведення заходів щодо профілактики різних видів захворювань. вересень Медсестра Графік
6. Організувати проведення зустрічей з лікарями. Протягом року Медсестра Інформація
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
7. Організувати і провести медогляд школярів. Огляд лікарями-фахівцями 5,7,9 класів. Визначити гостроту зору, слуху; ріст і вагу, АТ, встановити групу здоров’я, за станом здоров’я розподілити школярів на фізкультурні групи, дати рекомендації дітям з відхиленням стану здоров’я. Вересень 2019 Листопад 2019 Медсестра Інформація
8. Провести аналіз результатів комплексного огляду учнів. 27.12.2019 Медсестра Інформація
9. Заповнити в класних журналах листки здоров’я. Вересень 2019 Медсестра, класні керівники Інформація
10. Проводити роботу по професійній орієнтації школярів,починаючи з сьомого класу. Постійно Медсестра Інформація
11. Проводити профілактику травматизму серед школярів. Постійно медсестра Інформація
12. Проводити амбулаторний прийом школярів. Постійно Медсестра Інформація
13. Проводити контроль за фізичним вихованням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секцій 1 раз на місяць Медсестра інформація
14. Брати участь в обстеженні і оздоровленні підлітків. Постійно Медсестра інформація
15. Завести і заповнити ф.25 на підлітків і здати їх в ДШВ. Грудень 2019 Медсестра інформація
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНА РОБОТА
16. Скласти план профілактичних щеплень на поточний рік. Грудень 2019 Медсестра інформація
17. Проводити профілактичні щеплення згідно плану профщеплень. Щомісячно Медсестра інформація
18. Провести обстеження школярів 1-4 класів на гельмінтози і провести дегельмінтизацію. 1 раз на рік згідно плану райСЕС Медсестра інформація
19. Проводити контроль за санітарно-гігієнічними умовами навчання і виховання школярів (санітарний стан приміщення школи, класів, майстерень, санвузлів, температура, освітленя, правильна розстановка парт, станків). Постійно Медсестра інформація
20. Проводити контроль за харчуванням школярів (приготування страв, термін реалізації продуктів, миття посуду). Постійно Медсестра інформація
21. Проводити огляд персоналу харчоблоку на гнійничкові захворювання і відмічати в журналі «Здоров’я працівників харчоблоку». Щоденно Медсестра інформація
22. Проводити контроль за проходженням персоналом школи медичних оглядів. 1 раз на рік Медсестра, директор школи інформація
САНІТАРНО-ВИХОВНА РОБОТА
23. Проведення санітарно-виховної роботи (проводити бесіди, читати лекції, випускати санітарні бюлетені на теми: - «Наркоманія», «Алкоголь», «СНІД» - «Туберкульоз» - «Короста та її попередження» - «Профілактика гепатиту А» - «Профілактика дифтерії» -«Поводження з отруйними речовинами», «Отруєння грибами, рослинами, ягодами», «Перша допомога при укусах змій, комах, тварин» - «Профілактика гельмінтозів» і т.д. Постійно упродовж навчального року Медсестра Розробки заходів
24. Організувати проведення з учнями та їх батьками бесід, лекцій, та інших заходів з метою профілактики різних видів захворювань, а саме: - гігієна та режим для школяра; - профілактика шлункових захворювань; - профілактика захворювань органів зору; - профілактика грипу та ГРЗ; - профілактика серцево-судинних захворювань; - профілактика захворювань опорно-рухової системи. Протягом року Медсестра Розробки заходів


ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Систематично ознайомлювати батьків із зміною у нормативній базі з питань організації оздоровлення учнів Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
2. Спланувати роботу школи щодо оздоровлення дітей влітку 2020 року Березень 2020 Соціальний педагог Інформація
3. Забезпечити оздоровлення дітей пільгового контингенту Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
4. Проводити виховні заходи, спрямовані на вироблення навичок здорового способу життя Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
5. Проводити просвітницьку роботу серед батьків про необхідність оздоровлення їхніх дітей Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
6. Проводити презентації-ознайомлення з роботою районних, обласних та Всеукраїнських оздоровчих таборів Упродовж навчального року Класні керівники Інформація

ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ І НАРКОМАНІЇ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести цикл бесід за віковими групами: Тематика бесід 1-4кл Про алкоголь і наркотики. Наркотики – шкідливі отруйні речовини. Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення здоров’я. Безалкогольне дозвілля. Пити – здоров’ю шкодити. Що таке добре, а що погано. Права і обов’язки учнів ! 5-9 класи Тверезість - норма життя. Алкоголь і здоров’я. Підлітку особливо шкідливий алкоголь. Хвороби, викликані алкоголем. Вуличний травматизм і алкоголь. Наркоманія – тяжке захворювання. Боротьба – з пияцтвом і алкоголем – справа всіх і кожного. Охорона громадського порядку – обов’язок кожного. Законодавство про боротьбу з пияцтвом та наркоманією. 10-11 класи Сучасна медицина про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я. Вплив алкоголю на потомство: п’ють батьки – страждають діти. Алкоголь руйнує сім’ю. Пияцтво руйнує сім’ю. Пристрасть до алкоголю – це небезпечно! Вплив алкоголю на продуктивність праці. Від пияцтва до злочину – один крок. Вино - ворог мудрості і спільник божевілля. Шляхи викоренення пияцтва та наркоманії Упродовж навчального року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Лаврук М.В. Інформація
2. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи Упродовж навчального року Бейсюк О.П. Мосейчук М.П. Інформація
3. Провести засідання МО класних керівників з питання роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, профілактики алкоголізму та наркозалежності та тютюнокуріння Січень 2020 року Квітень 2020 року Мосейчук М.П. Протокол
4. Провести зустрічі з працівниками ювенальної превенції учнів 5-10 класів Березень 2020 року Травень 2020 року Мосейчук М.П. Інформація
5. Провести класні години в 5-11-х класах на теми: -« Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я» - «Що я знаю про шкідливі звички» - «Ще раз про алкоголь та наркоманію» Упродовж навчального року Класні керівники Розробки заходів
6. Провести години спілкування з лікарем-наркологом для учнів 9-11-х класів Березень 2020 року Класні керівники Інформація
7. Провести цикл тренінгових занять з медсестрою школи для учнів 7-11-х класів «Що я знаю про алкоголь та наркоманію» Упродовж навчального року Класні керівники Розробки заходів
8. Провести класні батьківські збори учнів 5-11-х класів на теми : - Шкідливі звички вашої дитини: проблеми та їх вирішення - Перші проблеми підліткового віку Лютий - березень 2020 року Класні керівники Протоколи
9. Провести роботу щодо виявлення учнів, схильних до алкоголізму, тютюнокуріння і наркоманії та анкетування на предмет ставлення учнів до шкідливих звичок Вересень 2019 року Соціальний педагог Інформація
10. Провести цикл відеолекцій «Світ без наркотиків» Лютий 2020 року Соціальний педагог Інформація
11. Провести засідання круглого столу для учнів 9-11-х класів «Молодь і проблема вживання наркотиків». Перегляд фільму „Правда про наркотики” Квітень 2020 року Соціальний педагог Інформація Розробка заходу
12. Проводити постійну індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
13. Проводити роботу ради профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час та позаурочний час, на розгляд ради виносити питання, пов’язані з цими проблемами Упродовж навчального року Соціальний педагог Протокол
14. Проводити рейди «Урок» для перевірки стану виконання вимог закону України «Про освіту» та контролювання дозвілля учнів у вечірній час. Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
15. Провести конкурс плакатів на тему: «Наркотики і здоров’я не сумісні» для учнів 8-11 класів Жовтень 2019 року Педагог-організатор Виставка
16. Провести конкурс малюнків на тему: «Геть шкідливі звички» для учнів 5-7 класів Жовтень 2019 року Педагог-організатор Виставка
17. В шкільній бібліотеці оформити постійно діючу виставку про шкідливість наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління Упродовж навчального року Манійчук М.М. Виставка
18. Провести анкетування: - «Негативний вплив тютюну на організм людини»; -«Обираємо життя без алкоголю»; -«Переваги життя без наркотиків» серед учнів 7-11 класів Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
19. Провести рольові ігри: «Проблеми ігрової залежності», «Я і гаджет» тощо серед учнів 5-6 класів Упродовж навчального року Класні керівники Розробки заходів


ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ/СНІД

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести цикл бесід за віковими групами: 4-5 класи - Учням про попередження СНІДу в Україні. - Що потрібно знати учням про СНІД? - СНІД і ти. - Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе. - Учням про способи зараження, шляхи передачі та ознаки СНІДу - Що ми знаємо про ВІЛ – інфікованих людей. - Медичні методи попередження СНІДу. 6-8 класи - Актуальність попередження СНІДу в Україні. - Чи потрібні учням знання про СНІД? - “Міфи” і правда про СНІД - Звідки ти можеш одержати інформацію про СНІД - Небезпека захворіти на СНІД. - СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки. - Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), його вплив на організм людини. - Способи зараження ВІЛ, шляхи передачі ВІЛ та ознаки СНІДу - Попередження СНІДу: а) соціальні методи; б) соціальні методи; в) індивідуальні методи (прийняття рішень, інформованість, індивідуальна гігієна, моральні та духові аспекти) - Твій внесок у справу попередження СНІДу. 9-11 класи - Наркоманія і СНІД. - Особливості виникнення і розвитку наркотичної залежності у неповнолітніх - Чому неповнолітні починають вживати наркотики. - Вплив наркотичної залежності на працездатність та професійну діяльність. - Наркоманія і ступінь розвитку ВІЛ – інфікування. - Особливості розвитку епідемії СНІДу в Україні. Упродовж навчального року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Лаврук М.В. Класні керівники Інформація Розробки заходів
2. Ознайомити педагогів, учнів та батьків з розпорядчими документами щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вересень 2019 Мосейчук М.П. Інформація
3. Проводити засідання Ради профілактики та наркопосту з питань профілактики та запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю, моральної розбещеності, формування здорового способу життя. Упродовж навчального року Соціальний педагог Протокол
4. Провести моніторинг та оцінити якість та ефективність заходів зі школярами, які проводяться класними керівниками та вчителями-предметниками з даного питання. Березень 2020 Мосейчук М.П. Аналітична довідка
5. Провести конкурс листівок та плакатів серед учнів школи з метою формування здорового способу життя. Березень-квітень 2020 Педагог-організатор Виставка
6. Проводити роботу з батьками щодо формування здорового способу життя у дітей через проведення батьківських зборів та педагогічного всеобучу. Упродовж навчального року Класні керівники Протокол
7. Поновити списки та взяти на облік з наступним посиленням педагогічного впливу підлітків з асоціальною поведінкою. Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
8. Активізувати введення інноваційних форм профілактичного впливу на дітей та підлітків щодо прищеплення навичок ведення здорового способу життя через створення здоров’єзберігаючих проектів. Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
9. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання зараження ВІЛ-інфекцією/СНІДом та формування здорового способу життя серед учнів школи вчителями-предметниками в урочний і позаурочний час. Упродовж навчального року Сестра медична Вчителі-предметники Інформація
10. Поновити інформацію в куточках здоров’я щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя в учнів школи. Упродовж навчального року Сестра медична Інформація
11. Активізувати співпрацю з державними установами, громадськими, благодійними організаціями, закладами здоров’я з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя серед дітей і підлітків. Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
12. Активізувати роботу психолога, соціального педагога щодо формування психологічної культури та психологічного здоров’я через проведення тренінгів, індивідуальних бесід, практичних занять, консультацій для дітей та їх батьків. Упродовж навчального року Мосейчук М.П. Інформація
13. Створити в шкільній бібліотеці добірку спеціалізованої літератури з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу та формування здорового способу життя в учнів школи. Упродовж навчального року Манійчук М.М. Виставка
14. Активізувати роботу в рамках превентивних проектів „Школа проти СНІДу” та „Молодь за здоров’я”. Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація


ЗАХОДИ З ВИХОВАННЯ СТАТЕВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести цикл бесід за віковими групами Для 4-8 класів - Характерні особливості жіночої статі. - Статеві особливості розвитку, будови і функції організму дівчинки (емоції, поведінка, між статеве спілкування). - Вплив статевого дозрівання на самопочуття і настрій дівчаток. - Чому підлітковий вік називається “важким” критичним? - Вікові та статеві особливості індивідуального здоров’я . - Особливості формування здоров» я молодших школярів (дівчаток). - Початок і строки статевого дозрівання дівчаток. Зміна у фізичному розвитку. - Культура володіння собою як основа найменш конфліктного вирішення протиріч у період статевого дозрівання. Сексуальні експериментування як прояви сексуальної поведінки. - Психологічні і фізіологічні протипоказання початку статевого життя, вагітності, абортів дівчаток-підлітків. - Попередження підліткової вагітності. - Особиста гігієна дівчинки - Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки: одяг і здоров’я. - Попередження вживання алкоголю, наркотичних речовин та куріння серед дівчат – підлітків. Для 9-11 класів - Статеві психофізичні особливості розвитку дівчинки-підлітка. - Психосексуальний розвиток і статева соціалізація дівчинки. - Товаришування, дружба, кохання, секс Упродовж навчального року Класні керівники Сестра медична Розробки заходів
2. Інформаційна хвилина «Гендерна політика: поняття, визначення» Жовтень 2019 Класні керівники Інформація
3. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання «Виховання гендерної культури та гендерної рівності» Листопад 2019 Мосейчук М.П. Протокол Матеріали
4. Виховні години щодо питань гендерної рівності в рамках тижня правових знань: «Формування гендерної культури в суспільстві як шлях подолання гендерної дискримінації», «Суспільство гендерної рівності». Грудень 2019 Класні керівники Розробки заходів
5. Анкетування з питань гендерної рівності серед учнів 5 – 11 класів Січень 2020 Соціальний педагог Інформація
6. «Жінки в історії України» (Заходи до дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки; Уляни Кравченко, першої україномовної галицької поетки, вчительки). Березень 2020 Класні керівники Розробки заходів
7. Загальношкільні батьківські збори щодо питання гендерної рівності. Квітень 2020 Мосейчук М.П. Протокол
8. Виховні години «Рівні можливості в отриманні професій». Жовтень 2019 Класні керівники Розробки заходів
Кiлькiсть переглядiв: 185