ВИКОНАННЯ СТ.53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ.35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ.6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ», ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти Протягом року Адміністрація школи Інформація
2. Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти Протягом року Адміністрація школи, педколектив Інформація, оголошення
3. Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років. Протягом року Адміністрація школи, педколектив Інформація
4. Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування школи в порівнянні з кількістю дітей, що навчаться в школі. До 01.09.19 Бейсюк О.П. Інформація
5. Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»: • залучати до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на спеціальному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей; • тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин Протягом року Адміністрація школи Інформація, наказ
6. Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до школи на підставі списків. Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2019 року на території обслуговування» і подати його до відділу освіти з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання. До 05.09.2019 Бейсюк М.П. Інформація, списки
7. Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з відмітками про те, де навчаються діти, з довідками з навчальних закладів До 05.09.2019 Бейсюк О.П. Інформація, списки
8. За наявності в школі учнів, які проживають на закріпленій за школою території обслуговування і яких не було включено до списку, подати додатковий список таких учнів відділу освіти. До 05.09.2019 Бейсюк О.П. Інформація, списки
9. Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку. До 05.09.2019 Бейсюк О.П. Статзвіт
10. Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку: • уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років; • провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з 6-ти років; • зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови; •провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для першокласників» • Робота консультативного пункту для батьків майбутніх першокласників До 05.09.2019 Протягом року Серпень Жовтень Листопад Бейсюк О.П. Бейсюк М.П. План роботи
11. Заслуховувати на нараді при директорі питання: • про виконання положень Конституції України, о . 35 Закону України «Про освіту», о . 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку; • про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи Вересень Лютий Бейсюк О.П. Протокол Протокол
12. Заслухати на спільному засіданні ради школи та педагогічної ради питання щодо відвідування учнями школи навчальних занять Травень Бейсюк О.П. Протокол
13. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи педколективу школи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку на території обслуговування школи» Червень Бейсюк О.П. Наказ
14. Перевірити працевлаштування випускників 9-х класів. Підтвердити довідками про навчання. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи щодо працевлаштування випускників 9-х класів 2018/2019 навчального року» До 10.09.2019 Бейсюк М.П. Інформація, списки
15. У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) і подавати їх до відділу освіти. Щокварталь-но до 05 числа Бейсюк О.П. Інформація, списки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Забезпечити безкоштовним харчуванням в шкільній їдальні учнів школи І ступеня та пільгових категорій, які мають на це право Протягом року Директор школи Наказ
2. Забезпечити безкоштовне відвідування учнями пільгових категорій вистав Протягом року Бейсюк М.П. Класні керівники Наказ
3. Забезпечити безкоштовне відвідування учнями пільгових категорій розважальних заходів, що проводяться в школі Протягом року Бейсюк М.П. Класні керівники Наказ
4. В рамках профорієнтаційної роботи проводити виховні години, зустрічі з працівниками навчальних закладів міста, області, відвідування навчальних закладів міста, області Протягом року Бейсюк М.П. Класні керівники План
5. Систематично перевіряти житлово-побутові умови дітей пільгових категорій – учнів школи Вересень Січень Бейсюк М.П. Класні керівники Акт
6. Вести систематичний контроль відвідування школи учнями, в тому числі й пільгових категорій Протягом року Бейсюк О.П. Класні керівники Журнал відвідування
7. Вести систематичний контроль харчуванням учнів, в тому числі й пільгових категорій Протягом року Бейсюк М.П. Класні керівники Журнал обліку харчування
8. Забезпечити участь у роботі гуртків учнів пільгових категорій Протягом року Бейсюк М.П. Класні керівники Журнали роботи гуртків
9. Залучати учнів пільгового контингенту до роботи шкільної бібліотеки Протягом року Бібліотекар Класні керівники Списки
10. Надавати соціально-психологніі консультації батькам та особам, що їх замінюють Протягом року Бейсюк М.П.. Бейсюк О.П. Журнал обліку консультацій
11. Надавати соціально-педагогічні консультації учням Протягом року Бейсюк М.П. Бейсюк О.П. Журнал обліку консультацій
12. Психологічне вивчення учнів 1-х класів. Готовність до шкільного навчання. Рівень адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків. Вересень Бейсюк О.П. Довідка
13. Організація роботи консультаційного пункту для батьків і учнів «Служба довіри» щоп’ятниці Бейсюк О.П. Журнал
14. Психологічний супровід учнів 1,5,10-х кл. у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж). І семестр Бейсюк О.П. Довідка
15. Анкетування батьків учнів 1,5-х кл. Вересень – жовтень Бейсюк О.П. Інформація
16. Анкетування учнів, схильних до тютюнопаління та алкоголізму , з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей. Профілактика шкідливих звичок. Протягом навчального року Бейсюк О.П. Інформація
17. Участь у батьківській конференції. Вересень Бейсюк О.П. Протокол
18. Участь у нараді при директорові з питання психологічного моніторингу учнів 1,5,10-х кл. І семестр Бейсюк О.П. Протокол
19. Психологічні коментарі до вивчення первинної адаптації 1-х кл. до шкільного навчання Жовтень Бейсюк О.П. Інформація
20. Психологічне вивчення учнів 5-х кл. Готовність до навчання в школі ІІ ступеню. Рівень особистісної адаптації учнів, психодіагностика учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків. Жовтень Бейсюк О.П. Довідка
21. Психологічні коментарі до вивчення адаптації учнів 10-го кл. в школі ІІІ-го ступеню. Листопад Бейсюк О.П. Інформація
22. Робота психологічної «Служби довіри» щоп’ятниці Бейсюк О.П. Журнал
23. Індивідуальні консультації для батьків 1,5,10-х кл. Протягом року Бейсюк О.П. Журнал
24. Індивідуальні консультації для педагогів 1,5,10-х кл. Протягом року Бейсюк О.П. Журнал
25. Участь у раді профілактики з доповіддю на тему «Ймовірні причини негативних девіацій». Згідно з планом роботи ради профілактики Бейсюк О.П. План
26. Участь у педраді на тему «Управління адаптацією учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеню.» І семестр Бейсюк О.П. Протокол
27. Вивчення особистісних мотивів учнів 10-го класу листопад Бейсюк О.П. Довідка
28. Коригування картотеки обдарованих дітей, психологічний супровід обдарованих дітей. Листопад - грудень Бейсюк О.П. Довідка Список
29. Аналіз роботи вчителів-предметників і класних керівників з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень. Протягом навчального року Бейсюк О.П. Журнал
30. Організація занять з учнями 1,5,10-х кл., які мають труднощі адаптації до навчання в школі. Протягом навчального року Бейсюк О.П. Журнал
31. Участь у раді профілактики з доповіддю на тему «Відповідальність батьків за поведінку дитини». Згідно з планом роботи Бейсюк О.П. Протокол
32. Виступ на педраді «Управління адаптацією учнів 10-го кл.до навчання у школі ІІІ-го ступеню. Грудень Бейсюк О.П. Протокол
33. Вивчення професійних нахилів учнів 7-8-х кл: психодіагностика, консультації (допрофільне обстеження) Грудень Бейсюк О.П. Довідка
34. Проведення семінару-тренінгу «Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів» у школі молодого вчителя . Грудень Бейсюк О.П. Журнал
35. Індивідуальні бесіди з учнями ,які мають низький рівень навчальних досягнень ,пропуски Грудень Бейсюк О.П. Журнал
36. Психологічна просвіта учнів 9-11кл. «Майбутня професія» Січень Бейсюк О.П. Журнал
37. Організація занять з підготовки дошкільнят. Січень Бейсюк О.П. Журнал
38. Коректування роботи з обдарованими дітьми. Січень Бейсюк О.П. Журнал
39. Створення куточка для батьків майбутніх першокласників Січень Бейсюк О.П. Журнал, стенд
40. Участь у педраді «Управління адаптацією учнів 1-х кл.до навчання в школі І ступеню». Лютий Бейсюк О.П. Протокол
41. Педагогічний всеобуч для батьків. Лютий Бейсюк О.П. Протокол
42. Вивчення професійних нахилів учнів 9-го кл: психодіагностика, консультації . Психологічне вивчення учнів 9-го кл. Готовність до навчання в школі ІІІ-го ступеню. Рівень особистісної адаптації учнів. Психодіагностика учнів 9-го кл,групова консультація, індивідуальні консультації для вчителів, батьків(за потребою) Лютий Бейсюк О.П. Довідка
43. Індивідуальні консультації для вчителів за результатами психологічного вивчення (за потребою) Пртягом навчального року Бейсюк О.П. Журнал
44. Проведення психологічного тренінгу «Суть і зміст процесу виховання» у школі молодого вчителя. Березень Бейсюк О.П. Журнал
45. Співбесіди з учителями тих предметів , де обдаровані знижують успішність. Квітень Бейсюк О.П. Журнал
46. Психологічна допомога учням у професійному визначенні.Індивідуальні консультації учнів ,які мають труднощі у виборі майбутньої професії. Квітень Бейсюк О.П. Журнал
47. Тиждень психолога Квітень Бейсюк О.П. Протокол
48. Психологічне вивчення учнів 4-го кл. «Готовність до навчання в школі ІІ-го ступеню. Рівень психологічної адаптації учнів»: психодіагностика, групова консультація, індивідуальні консультації для вчителів, батьків (за потребою) Квітень Бейсюк О.П. Довідка
49. Діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі Травень Бейсюк О.П. Довідка
50. Консультації для батьків майбутніх першокласників. Травень Бейсюк О.П. Журнал
51. Участь у педраді «Моніторинг навчально-виховної роботи в 4-х кл .Готовність дітей до навчання у школі ІІІ ступеню.» Травень Бейсюк О.П. Протокол
52. Загальний аналіз психологічних досліджень за 2019/2020 н.р. Статистичний звіт. Травень Бейсюк О.П. Аналітичний звіт
53. Планування роботи на наступний навчальний рік. Упорядкування документації кабінету. Травень Бейсюк О.П. План роботи, журнал
54. Індивідуальні та групові консультації для учнів, батьків, педагогів(за потребою разом із соціальним педагогом) Протягом року Бейсюк О.П. Журнал


РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Проводити попереднє опитування випускників 9-х,11-х класів щодо їх професійного самовизначення Вересень 2018 Квітень 2019 травень 2019 Мосейчук М.П. Класні керівники Анкети
2. Вести облік працевлаштування випускників школи Вересень 2019 Мосейчук М.П. соціальний педагог, Класні керівники Списки
3. Надавати інформацію про працевлаштування випускників до відділу освіти,центру зайнятості за запитом Мосейчук М.П. Інформація
4. Проводити зустрічі з випускниками школи-представниками різних професій протягом року Мосейчук М.П. класні керівники Звіт
5. Проводити зустрічі випускників з представниками центру зайнятості з метою інформованості про ринок праці в місті протягом року Мосейчук М.П. класні керівники Звіт

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Розробити та затвердити режим і графік харчування дітей. до 01.09.2019 Лаврук М.В. Наказ
2. Розробити та затвердити правила поведінки в шкільній їдальні. до 01.09.2019 Мосейчук М.П. Наказ
3. Скласти та затвердити списки дітей, які потребують безкоштовного харчування. до 01.09.2019 Бейсюк М.П. Наказ
4. Скласти та затвердити списки дітей, які потребують дієтичного харчування (із залученням медичних працівників). до 01.09.2019 медична сестра, класні керівники Наказ
5. Забезпечити організоване та якісне харчування учнів закладу освіти: · Безкоштовним харчуванням - учнів пільгових категорій 1-11-х класів; · за батьківські кошти - учнів 1-11 класів протягом навчального року Соціальний педагог, класні керівники. Наказ
6. Створити групу контролю за якістю харчування дітей зі складу вчителів, батьків та медичного персоналу. до 03.09.2019 Директор Наказ
7. Забезпечити учнів питною водою гарантованої якості протягом навчального року медичний працівник. Наказ
8. Надавати звіти про харчування дітей до відділу освіти щомісячно соціальний педагог класні керівники Звіт
9. Здійснювати облік харчування в журналі обліку харчування відповідно до відвідування учнів навчальних занять та обліку відвідування у класному журналі. щоденно соціальний педагог кл.керівники Журнал обліку
10. Забезпечити харчування новоприбулих дітей пільгового контингент та учнів 1-11-х класів одразу при поступленні відповідних документів. протягом року Бейсюк М.П., кл.керівники Наказ

ЗАХОДИ ЩОДО РОБОТИ З УЧНЯМИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести роботу щодо обліку дітей пільгових категорій до соціального паспорту школи До 09.08.2019 Бейсюк М.П. Списки
2. Поновити списки дітей пільгового контингенту до 05.09.2019 Бейсюк М.П. Списки
3. Забезпечити безкоштовним харчуванням в шкільній їдальні учнів пільгових категорій, які мають на це право З 01.09.2019 Директор школи Наказ
4. Організувати оздоровлення дітей, в тому числі й пільгового контингенту, під час літніх канікул червень 2020 Бейсюк М.П. Наказ
5. Залучити дітей, в тому числі й пільгового контингенту, до занять в гуртках за інтересами до 15.09.2019 Класні керівники Списки
6. Охопити всіх дітей, в тому числі й пільгового контингенту, поглибленим медичним оглядом Жовтень - грудень 2019 Бейсюк М.П. Лаврук М.В. Наказ
7. Забезпечити дієтичним харчуванням дітей пільгового контингенту, якщо вони цього потребують до 03.09.2019 Бейсюк М.П. Лаврук М.В. Списки
8. Обстежити житлові умови дітей, що знаходяться під опікою, та тих, що цього потребують. Вересень 2018 січень Педагог соціальний Класні керівники Акти
9. Забезпечити дітям пільгового контингенту безкоштовне відвідування розважальних заходів, які будуть проводитися на базі школи протягом року Бейсюк М.П. Інформація
10. Забезпечити відвідування новорічних свят (дітям пільгового контингенту - безкоштовно) грудень 2019 Бейсюк М.П. Наказ
11. Організувати вручення подарунків на день Святого Миколая, новорічні свята учням молодших класів та дітям пільгового контингенту. Грудень 2019- Січень 2020 Бейсюк М.П. Списки
12. Розважальна програма для дітей з особливими потребами «День святого Миколая» Грудень 2019 Бейсюк М.П. Інформація
13. Забезпечити безкоштовну участь учнів пільгового контингенту у екскурсіях, які будуть проводитися протягом року Класні керівники Наказ
14. Організувати учнів на участь у заходах, присвячених Дню захисту дітей. 01 червня 2019 Бейсюк М.П. Наказ
15. Надавати грошову допомогу учням школи, які мають на це право За необхідності Лаврук В.М. Бейсюк М.П. Протокол

ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Основні виховні завдання щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

1. Виховувати учнів свідомими законослухняними громадянами.

2. Знайомити учнів з Конституцією України, з основними правовими нормами нашого законодавства.

3. Протягом року організовувати дозвілля учнів, заповнювати їх вільний час корисними розвагами.

4. Постійно проводити контрольно-профілактичну роботу серед учнів з попередження правопорушень та злочинності.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
1. Скласти спільний план дій з ювенальною превенцією відділу поліції та службою у справах дітей на 2019/2020 навчальний рік Вересень 2019 Мосейчук М.П. План
2. Дотримуватись статті Закону України "Про освіту" щодо отримання учнями повної загальної середньої освіти Протягом року Лаврук В.М. Наказ
КОНТРОЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
3. Здійснювати контроль працевлаштування випускників 9-х класів Серпень-вересень 2019 Лаврук В.М. Мосейчук М.П. Інформація
4. Забезпечити наступність у правовій роботі між початковою, основною та старшою школою Протягом року Мосечук М.П. План
5. Спільно з державними службами зайнятості вирішувати питання працевлаштування учнів у вільний від навчання час. Протягом року Мосейчук М.П. Списки
6. Організовувати зустрічі лікаря-нарколога для проведення з учнями профілактичних лекцій, бесід. Протягом року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Інформація
7. Спрямувати роботу класних керівників на виявлення психологічного клімату в сім'ях та умов проживання в них неповнолітніх дітей. Протягом року Мосейчук М.П. Акти
8. Вести соціально-психологічний супровід дітей, які виховуються в проблемних сім’ях. Протягом року Бейсюк О.П. Бейсюк М.П. Журнал спостережень
9. Вести щоденний облік відвідування учнями школи та проводити потижневий його аналіз Протягом року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Журнал обліку відвідування Інформація
10. Спланувати роботу Ради профілактики Вересень 2019 Мосейчук М.П. План
11. Залучити дітей, схильних до правопорушень, до занять в гуртках за інтересами Вересень 2019 Соціальний педагог, Класні керівники Списки Журнали обліку роботи гуртків
12. Постійно підтримувати зв'язок з батьками учнів, схильних до правопорушень Протягом року Класні керівники, соціальний педагог Інформація
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
13. Анкетування учнів, схильних до правопорушень, з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей Вересень 2019 Практичний психолог Анкети Довідка
14. Проводити індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень Протягом навчального року . Практичний психолог Класні керівники Журнали обліку роботи
15. Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення позитивних рис і якостей учнів, схильних до правопорушень Протягом навчального року Практичний психолог Класні керівники Журнали обліку роботи
16. Залучати в індивідуальному порядку важковиховуваних учнів до участі в підготовці учнівського дозвілля. Протягом року Мосейчук М.П. Класні керівники, Інформація


ЗАХОДИ ШКІЛЬНОЇ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЩОДО ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ
1. Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів До 20.09.2019 Класні керівники, соціальний педагог Акти
2. Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику До 20.09.2019 Соціальний педагог Протоколи
3. Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереження До 20.09.2019 (спостереження – упродовж року) Класні керівники Картки
4. Активізувати роботу «Шкільної служби згоди» (в рамках роботи Шкільної ради профілактики) До 10.09.2019 Соціальний педагог Інформація
5. Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір» Упродовж року Класні керівники Розробки заходів
6. Спланувати й провести місячник правових знань та місячник превентивного виховання Грудень 2019 Лютий 2020 ЗДВР Соціальний педагог План заходів
7. Вивчити особливості середовища, у якому виховуються учні Упродовж року Соціальний педагог Інформація
8. Опрацювати питання методики превентивного виховання учнів Упродовж року Класні керівники Інформація
9. Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органів У разі необхідності Класні керівники, соціальний педагог Інформація
10. Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи Упродовж року Соціальний педагог Керівники гуртків Списки
11. Проводити операції-рейди: «Урок», «Діти вулиці», «Перерва», «Запізнення», «Вокзал», «Канікули» з метою покращення успішності та дисципліни учнів Упродовж року Соціальний педагог Інформація
12. Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів Протягом року Класні керівники Протоколи
13. Провести психолого-педагогічний консиліум із метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів Двічі на рік ЗДВР . практичний психолог Розробка
14. Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання Відповідно до плану ЗДВР Протоколи
15. Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів ОП та представників правоохоронних органів Протягом року Адміністрація Інформація
16. Започаткувати проведення педагогічних читань із питання «Первентивне виховання в роботах видатних педагогів та сучасній методиці виховання» Відповідно до плану роботи Соціальний педагог Інформація
17. Скласти соціальні паспорти школи та класів До 10.09.2019 Соціальний педагог Паспорти
18. Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованості Протягом року Соціальний педагог Інформація
19. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перевірку умов утримання в них дітей та надання їм адресної допомоги Протягом року Соціальний педагог Акти
20. Вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для роботи гуртків та спортивних секцій Протягом року Адміністрація Інформація
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ
21. Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнів Упродовж року Класні керівники Акти
22. Розробка рекомендаційного модуля для вчителів, класних керівників, щодо профілактичної роботи з учнями До 20.09.2019 Соціальний педагог Практичний психолог Матеріали
23. Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Матеріали
24. Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Матеріали
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
25. Провести аналіз умов проживання в сім’ях дітей пільгових категорій До 20.09.2019 до 10.01.2020 Соціальний педагог Акти
26. Провести поглиблений медичний огляд дітей пільгових категорій Упродовж жовтня 2019 Медсестра Інформація
27. Провести діагностику негативно-емоційного стану дитини До 30.09.2019 Практичний психолог Інформація
28. Організувати роботу щодо допомоги у виборі сфери професійної діяльності для учнів 8-9-х класів Упродовж лютого 2020 Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
29. Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року вчителі фізкультури Інформація
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
30. Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, школі Упродовж року Класні керівники, Інформація
31. Провести медичне обстеження учнів Відповідно до графіка Медсестра Інформація
32. Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів Відповідно до графіка Медсестра Інформація
33. Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу Упродовж року Педколектив школи Інформація
34. Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Упродовж листопада 2018 Педколектив школи Інформація
35. Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя Упродовж року Класні керівники, вчителі-предметники Інформація
36. Організовувати зустрічі учнів із лікарями ЦРЛ, спеціалістами ССД Упродовж року Медсестра Соціальний педагог Інформація
37. Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школи Упродовж року Класні керівники, вчителі-предметники Інформація
38. Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
39. Оформити постійну виставку літератури за даною тематикою Відповідно до графіка Бібліотекар Інформація
40. Скласти картотеку статей періодичних видань із питань превентивного виховання школярів До 30.09.2019 Бібліотекар Інформація
41. Продовжити акції «Антинаркотик», «Життя без тютюну», тренінги «Рівний-рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу» Протягом року Медична сестра Соціальний педагог Інформація
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ
42. Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини До 24.12.2019 Класні керівники Інформація
43. Спланувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище До 24.12.2019 Соціальний педагог класні керівники Інформація
44. Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні дії Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
45. Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права Упродовж року Класні керівники Інформація
46. Формувати в підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та СНІД, а також виникнення незапланованої вагітності Упродовж березня 2020 Медсестра Інформація
47. Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку До 20.09.2019 Соціальний педагог класні керівники Інформація
48. Проводити щотижня апаратні наради, на яких розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень Щотижня Адміністрація школи Інформація
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
49. Ознайомити вчителів з мірою відповідальності за виконання покладених на них обов’язків Відповідно до графіка Адміністрація Інформація
50. Провести заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходи Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
51. Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
52. Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ЕТИЧНИХ НОРМ СТОСОВНО ДІТЕЙ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
53. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в учнівської молоді Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
54. Обговорювати питання щодо здійснення контролю з боку батьків за порушенням етичних норм поведінки та правопорушень їхніх дітей під час перебування в ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських місцях Упродовж року Соціальний педагог класні керівники Інформація
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ
55. Організувати роботу батьківського лекторію для неповнолітніх дітей Щомісячно Соціальний педагог класні керівники Інформація
56. Провести загальношкільні батьківські збори «Роль сім’ї і школи у вихованні дітей» Квітень 2020 Адміністрація школи Протокол
57. Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги Упродовж року Адміністрація школи Інформація
58. Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних позаурочних заходах Упродовж року Адміністрація школи Інформація
Взаємодія школи з позашкільними закладами, громадськими організаціями
59. Залучити працівників позашкільних, громадських, правоохоронних організацій до проведення гуртків Упродовж року Адміністрація школи Інформація
60. Проводити індивідуальні бесіди з представниками громадських організацій щодо участі в навчально-виховному процесі При необхідності Адміністрація школи Інформація
61. Брати участь в позакласних заходах для підшефних організацій Упродовж року Адміністрація школи Інформація
62. Практикувати проведення спільних рейдів При необхідності Адміністрація школи Інформація
ПРАВОСВІТНЯ РОБОТА
1. Провести тренінги для учнів 5-11 класів: - «Стоп жорстокому поводженню з дітьми» -«Насилля в сім’ї – актуальна проблема сучасного суспільства» - «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки» - - - «Захисти дітей від насильства та жорстокого поводження» -«Попередження насильства в сім’ї» -«Відкрите та ефективне спілкування. Попередження жорстокого поводження та насильства в сім’ї та молодіжному середовищі» Упродовж року Класні керівники Розробки заходів
2. Провести брейн-стормінг: - «Зупинка під назвою життя» - «Обережно! Небезпека у соціальних мережах». Жовтень 2019 Класні керівники Розробки заходів
3. Провести години спілкування: - «Гендерна політика. Рівні права, рівні можливості» - «Насильство та його види» Листопад 2019 Класні керівники Розробки заходів
4. Провести інтерактивні заняття у форматі «печа-куча»: - «Насильство в сім’ї. Гендерне насильство» - «Безконфліктне спілкування з однокласниками» Грудень 2019 Класні керівники Розробки заходів
5. Провести батьківські збори на тему: - «Батьківське щастя: виховання без насильства» - «Підвищення рівня обізнаності населення щодо сімейного насилля. Нетерпиме ставлення до насильства» Вересень 2019 Квітень 2020 Класні керівники Протокол
6. Аналіз правових ситуацій: - «Вчимося протидіяти насиллю» - «Скажемо «ні» насильству в шкільному колективі» Січень 2020 Класні керівники Розробки заходів
7. Провести дискусійну платформу: - «Гендерна нерівність та протидія насильству» - «Насильство над жінкою в світовій класиці» - «Світ без насильства» Лютий 2020 Класні керівники Розробки заходів
8. Провести дебати: - «Я проти насильства», - «Що я знаю про насильство?» Березень 2020 Класні керівники Розробки заходів
9. Рольові ігри: - «Як не стати жертвою насильства» Квітень 20120 Класні керівники Розробки заходів
10. Відеолекторій на тему: - «Жертва» -«Якщо я не повернусь» - «Домашнє насильство» - «Про права людини та правозахисну діяльність в Україні» - « Чи з наєш ти права людини?» - « Що таке насилля?» - «Толерантність» - «Відповідальне батьківство» - «Мій дім – моя фортеця» - «Яку поведінку вважати насильницькою?» - «Домашнє насильство – це як?» Упродовж року Соціальний педагог Інформація
11. Організувати марафон листів дітей до батьків, за темами: «Мій улюблений світ – без насильства» Жовтень 2019 Класні керівники Інформація
12. Провести виставку фоторобіт на тему «Світ без насильства» Листопад 2019 Педагог-організатор Виставка
13. Організувати виставку малюнків та плакатів на тему «Права дитини в малюнках» Грудень 2019 Педагог-організатор Виставка
14. Провести конкурс соціальних роликів, арт-інсталяції на тему «Життя без загроз», «Я проти насилля» Січень 2020 Педагог-організатор Інформація
15. Воркшоп за темами: - «Кодекс справжнього чоловіка» - «Вчимося спілкуванню». Листопад 2020 Класні керівники Розробки заходів
16. Ток-шоу за темами: - «Дитинство без насильства» - «Дитина – основа родини» - «Стоп насильству». Грудень 2020 Класні керівники Розробки заходів
17. Прес-конференція за темою: - «Попередження насильства, жорстокості у сім’ї та дитячому колективі» Січень 2020 Класні керівники Розробки заходів
18. Створити постійно діючу тематичну виставку в шкільній бібліотеці «Сучасна щаслива сім’я» Упродовж року Манійчук М.М. Виставка
19. Провести квест на тему «Профілактика насильства» Лютий 2020 Класні керівники Розробки заходів
20. Провести тематичну акцію «16 днів проти насильства» Грудень 2020 Класні керівники Розробки заходів
21. Провести велнес-тренінг «Здорова родина – здоровий Я» Березень 2020 Класні керівники Розробки заходів
22. Провести геокешинг «Допоможи ближньому» Квітень 2020 Класні керівники Розробки заходів
23. Провести коворкінг «Як безпечно відстояти свої права» Травень 2020 Класні керівники Розробки заходів
24. Провести методичні брифінги для вчителів на теми: - «Почуйте серцем голос дитини» - «Вчимося володіти емоціями» Жовтень 2019 Листопад 2019 Тонконог О.М. Розробка заходу
25. Провести соціальні диктанти з творчими завданнями на тему «Стоп насильству!» Грудень 2019 Вчителі-предметники Інформація
26. Оформити постійно діючу тематичну полицю в шкільній бібліотеці на тему «Якщо ти зіткнувся з ситуацією насильства» Упродовж року Павлусенко Я.В. Виставка
27. Організувати роботу консультативного пункту для учнів, батьків, вчителів для зустрічі з фахівцями, які здійснюють супровід постраждалих від насильства, де можна отримати консультацію психолога, соціального педагога, юриста Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
28. Відслідковувати випадки насильства та агресивної поведінки серед учнів, виявляти дітей-агресорів Упродовж року Класні керівники Інформація
29. Організувати системну профілактичну роботу з дітьми, що мають схильність до насильства Упродовж року Практичний психолог Інформація
30. Здійснювати спільно з центрами соціальних служб соціального інспектування сімей, у яких батьки схильні до недбалого ставлення до дітей Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
31. Проводити індивідуальну роботу з учнями у наданні допомоги щодо вирішення особистих проблем Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
32. Організувати діяльність служби шкільної медіації та шкільної служби порозуміння Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
33. Надавати батькам інформаційну підтримку з питань виховання дітей без застосування насильства і розвитку у них особистісних і соціальних навичок Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
34. Підготувати пам’ятки щодо безконфліктного спілкування з дітьми Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
35. Скласти буклети з алгоритмами дій у разі порушення прав дитини або вчинення насильства щодо неї у закладі освіти та контактними даними організацій, куди можна звернутися за допомогою Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
36. по Посилити контроль за чергуванням вчителів на перервах Упродовж року Мосейчук М.П. Графік
37. Провести психологічну студію з вчителями, спрямовану на пошук ефективних методик роботи з учнями для формування в них небайдужого ставлення до осіб, які постраждали від насильства Листопад 2018 Мосейчук М.П. Розробка заходу
38. Провести семінар-практикум для вчителів на тему: - «Конфлікти в учнівському середовищі: причини виникнення, шляхи запобігання» - «Формування життєвих компетенцій» Грудень 2018 Мосейчук М.П. Розробка заходу
39. На засіданнях методичного об’єднання класних керівників розглянути питання: - «Запобігання та профілактика стресів» - «Права людини у контексті запобігання та протидії домашньому насильству» Упродовж року Мосейчук М.П. Протокол
40. Провести соціально-психологічні дослідження серед учнів з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробки рекомендацій для попередження фактів агресивності Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
41. Організувати на сайті школи ведення блогу з питань профілактики домашнього насильства Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
42. Організувати роботу «Скриньки довіри» для запитів учнів щодо проблем домашнього насильства Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
43. Систематично ознайомлювати педагогічних працівників з алгоритмом дій у випадку виявлення домашнього насильства або загрози вчинення насильства щодо дітей Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
44. Започаткувати проект «Попередження насильства над дітьми в школі» («Повага дією») Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
45. Надавати методичні рекомендації класним керівникам щодо організації роботи щодо попередження насильства у шкільному середовищі Упродовж року Соціальний педагог Практичний психолог Інформація
Кiлькiсть переглядiв: 242