Робота батьківського комітету:/Files/images/модель.png /Files/images/концепція.png

Батьківський комітет вибирається загальними зборами батьків. В ході виборів враховуються пропозиції класного керівника, ініціатива самих батьків. Термін повноважень батьківського комітету — один рік, але якщо назріла гостра необхідність, батьківський комітет може бути переобраний в терміновому порядку або може продовжити свої повноваження. Починаючи роботу в класі, класний керівник повинен попередити батьків про те, що побути в ролі члена батьківського комітету повинен кожен батько; тому батьківський комітет щорічно оновлюватиметься. Дуже важливим є той факт, що робота в батьківському комітеті кожного батька дозволить йому зрозуміти ті проблеми, які стоять перед класним керівником, і брати активну участь в їх рішенні.

Як правило, обов'язки в батьківському комітеті розподіляються між головою батьківського комітету, його заступниками, що відповідають за певні ділянки роботи, і скарбником.

Голова батьківського комітетувідповідає за організацію його діяльності, спільно із заступниками складає план роботи батьківського комітету; допомагає класному керівнику в підготовці і проведенні батьківських зборів; є представником колективу батьків класу в роботі батьківського комітету школи.

Голова бере участь в захисті прав учнів класу в судових структурах, якщо в цьому є гостра необхідність. Голова батьківського комітету спільно з представниками школи бере участь у відвідинах неблагополучних сімей, допомагає вирішувати конфліктні ситуації в дитячому колективі.

Якщо голова батьківського комітету відповідає за організацію роботи батьківського комітету в цілому, то заступники його відповідають за певні ділянки роботи.

Заступник голови батьківського комітету, відповідає за результативність учбової діяльності учнів класу, організує батьків для участі в шкільному житті дітей: у відвідинах уроків, днях творчості в класі і школі. У його компетенцію входить допомога класному керівнику в придбанні необхідних навчальних посібників; організація різних оглядів-конкурсів, брейн - рингів; допомога обдарованим дітям в пошуку спонсорів для участі в різних олімпіадах, конкурсах і фестивалях; організація допомоги відстаючим в навчанні дітям; пошук можливостей для нагородження учнів, відрізняються високими результатами в учбовій діяльності.

Заступник голови батьківського комітету, займається питанням участі батьків і що вчаться класу в позакласній діяльності, виконує достатньо багатопланову роботу. У його компетенцію входить залучення батьків класу до проведення занять кружків, секцій, батьківських уроків. Разом з батьками класу він бере участь у всіх сумісних святах, походах, організовує в класі екскурсії, поїздки, розважальні заходи. Крім того, він допомагає класному керівнику реалізувати в позакласній роботі можливості всіх учнів класу, а також їх батьків.

Заступник голови батьківського комітету, що відповідає за господарську роботу в класі, організує допомогу батьків в ремонті класного кабінету, в його оформленні, в придбанні предметів, необхідних для класного колективу.

В обов'язкикошторисавходить збір засобів батьків на потреби класу. Разом з батьківським комітетом скарбник складає кошторис витрат, звітує перед батьківськими зборами за використані засоби. Якщо в цьому є необхідність, він визначає засоби з бюджету батьківського комітету класу на заохочення учнів в рамках програми «Обдаровані діти», на видавничу діяльність (дитячий журнал класу, книжки-малятка, написані такими, що вчаться і їх батьками, ксерокопіювання потрібних учбових матеріалів). Засідання батьківського комітету проходять два - три разу в чверть. Проте при гострій необхідності, зустрічі батьківського комітету можуть бути ча-стіше.

Документами, констатуючими діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя, графік засідань батьківського комітету.

Положення про батьківський комітет класу:

Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність якихспрямована на всебічне сприяння педагогічному
колективові вчителів,які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини ташколи на користь учнів класу.

· Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.

До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

· Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.

Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськимизборами.

· Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітетупозачерговогозвітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

· Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.

Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігаються в голови батьківського комітету.

Батьківський комітет класу зобов'язаний:

· - допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;

· -залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

· - впливати на формування культури батьківського спілкування;

· - за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

· - стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

· - висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;

· -дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

Батьківський комітет має право:

- брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;

- допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників.

- разом із класним керівникомза необхідностівідвідувати учнів удома;

- висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

- разоміз класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;

· - проводити бесіди з проблемними учнями;

- підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини. За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 94